Të Fundit

Pyetje-Përgjigje

Ngritja e duarve gjatë bërjes së duasë

muslims-prayer-in-mosque-642999034-5929f9545f9b58595039cf9d-scaled

Ngritja e duarve gjatë lutjes, qoftë pas namazit apo edhe jashtë tij, është një nga veprimet e lejuara fetarisht, mbase edhe është një nga sunetet e duasë, respektivisht lutjes. Në lidhje me këtë janë transmetuar mbi 50 hadithe të sakta, të cilat flasin për ngritjen e duarve gjatë lutjes. (Subulu-selam, komenti i Bulugul-meram, nga Sen’aniju). Transmetohet nga Jezid ibn Se’id ... Shfaq »

Shtatë mënyra si ta rritësh pasurinë (si ta rritësh nafakën në shtëpinë tënde)

ekologjia

Lute Zotin për falje. Allahu i madhërishëm thotë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk. Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.” (Nuh, 10-12) 2. Mbaj lidhjet familjare. Enesi r.a. transmeton: “Kush dëshiron që t’i rritet furnizimi dhe të jetojë gjatë le t’i ... Shfaq »

Këshilla të mrekullueshme për nënat

femija-duke-buzqeshur

Të dashura nëna! Para se t’i zgjoni fëmijët tuaj, uluni pranë tyre tre minuta, me zë të ulët lexojeni Ajetul-kursinë, suren el-Ihlas, el-Felek dhe en-Nas, pastaj i zgjoni butësisht, duke ua shqiptuar sa më shumë Subhanallah në vend të britmës dhe ulërimës. Oj nënë! Ulu me fëmijët tuaj para gjumit për disa minuta, thuaju se ti i don ata. Përqafoji. ... Shfaq »

Dhënia e dorës dhe thënia “All-llahu kabull” pas namazit

dhenia-e-dores-696x387

Dhënia e dorës pas mbarimit të namazit është një akt i pëlqyer, por nuk është i detyrueshëm. Vlera është edhe më e madhe kur personat nuk kanë mundur ta përshëndesin njëri-tjetrin para se të falin namazin. Duke u përshëndetur dhe duke ia dhënë dorën njëri-tjetrit shtohet dashuria dhe fuqizohet afërsia ndërvëllazërore. Pas dhënies së dorës bëhet dua dhe lutje që ... Shfaq »

Tetë pyetje të zakonshme për të cilat Kurani ka dhenë përgjigje

e46d65e169a77906f2ccf7cee4889d7d

Pikëllimi me vete sjell një numër pyetjesh … pafund “pse?” Këtu në disa pyetje janë dhënë përgjigje nga Kurani. 1. Ne gjithmonë pyesim: Pse po më ndodhin sprovat? Kurani përgjigjet: Mendojnë njerëzit se do të lihen (të qetë) nëse thonë: Na kemi besuar! E që ata nuk do të vihen në sprovë? E, me të vërtetë, Ne i kemi sjellë në ... Shfaq »

BAJRAMI

xhamia klleznes 6

Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në arabisht Bajrami quhet ‘Id, që do të thotë se kthehet dhe përsëritet, dhe për çdo vit kthehet i ripërsëritur me gëzim. Po ashtu, thuhet se është emërtuar me këtë emër me shpresë që ajo (festa) t’i përsëritet ... Shfaq »

Kur është Nata e Kadrit, o Fudajl ibn Ijad?

xhamia klleznes 4

Fudajl bin Ijadi është lindur në vitin 725 në Horasan, me origjinë arabe. Fillimisht ka qenë udhëheqësi i një bande kusarësh, që i kanë plaçkitur njerëzit rrugës, mirëpo më vonë do t’i ndodhë ngjarja e mëposhtme dhe të bëjë një kthesë të madhe në jetën e tij. Do t’i përkushtohet fesë, asketizmit dhe do të kalojë në qytetin Kufe, ku ... Shfaq »

SADEKATUL FITRI

339276309_3550471481943357_6189743341275868051_n

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur nisab (përveç nevojave të përditshme) si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë bajramin e ramazanit. Dhënia e sadakasë së fitrit është vaxhib. ... Shfaq »

Pse nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj?

Ramadan-Celebration

Të shumtë janë ata që përpiqen të realizojnë Natën e Kadrit, për të arritur shpërblimin e saj, për të përmbushur dëshirat, për të zgjidhur problemet e pazgjidhura dhe për të shlyer mëkatet e tyre. Sigurisht kjo është një gjë e kërkuar dhe çdokush ka të drejtë të përpiqet për të mirat e kësaj nate. Megjithate, nuk është mirë të trajtohet ... Shfaq »

Pesë gradat hyjnore të lexuesit të Kur’anit

Eid_Moon_sighting_Eid_in_India_Date-Ramadan-e1619521624478

“Pesë gradat hyjnore të lexuesit të Kur’anit: 1- Ndërmjetësimi (Shefati): ‘Ai do të vijë në ditën e kiametit ndërmjetësues për lexuesit e tij!’ 2- Pozita e lartë: ‘Pozita jote do të jetë tek ajeti i fundit, që do të lexosh!’ 3- Shoqërimi: ‘Së bashku me melekët (udhëtuesit fisnikë të dëlirë)!’ 4- Të dalluarit: ‘Më i miri prej jush, kush e ... Shfaq »