Të Fundit

Pyetje-Përgjigje

Çka është feja?

xhamia klleznes 4

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve! Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe mbi të gjithë pasuesit e tij. Vëllezër të dashur! Hutbeja e sotme titullohet: Çka është feja? Në fillim të kësaj hutbeje do t’ju rrëfej një tregim të vërtetë: Një djalë nga Parisi, duke ... Shfaq »

Përpjekja për fitim dhe jetesë me hallall…

fisherman-770x470

Të mos vonohemi pa ndonjë arsye në asnjë detyrë; Të mos shqetësojmë askënd me veprimet tona; Qëllim primar ta kemi shpëtimin e vetes dhe familjes nga harami; dhe jo me çdo kusht të përpiqemi për rritjen e pasurisë dhe ngritjen e standardit; Të mos e teprojmë me punë; dhe Të mos mendojmë se risku është vetëm nga puna jonë, por ... Shfaq »

A është musliman ai që nuk e fal namazin e xhumasë?

xhamia klleznes 1

PYETJE: Esselamu alejkum! Dua t’ju pyes se çfarë ndodh nëse e lëshojmë namazin e xhumasë. Nëse p.sh. e lëshojmë xhumanë dhe arrijmë ta falim para namazit të ikindisë, a do ta falim atëherë namazin e drekës? Ose nëse kurrsesi nuk arrijmë ta falim para ikindisë, atëherë a duhet së pari ta falim namazin e drekës (me kaza), dhe pastaj ta ... Shfaq »

Fjalët e melekut të vdekjes kur e merr shpirtin

pasdev10

Transmetohet nga Ebu Abdullah Muhamed ibn Jusuf ibn Bishr el Hervi nga Amr ibn Shemr, kurse ky nga Xhafer ibn Muhamed, dhe ky nga babai i tij, i cili ka thënë: “E kam dëgjuar el-Harith ibn Hazrexh el–Ensarij duke ka thënë: “Më ka treguar babai im se e ka dëgjuar Pejgamberin (savs), duke thënë: “Më ka thënë Meleku i vdekjes (a.s.):  ... Shfaq »

Sa shpesh mund të vizitohen varrezat?

xhamia klleznes 2

Pyetje: I nderuar, desha të di se sa shpesh kam të drejtë të vizitojë varrezat. Pas humbjes së njërit nga prindërit më bie të shkojë më shpesh të varri i tij, të lutem për të, ta them atë që e ndjej në shpirt dhe, më e rëndësishmja, më vonë, pas kthimit, ndjehem më i qetë dhe më i relaksuar. Gjatë ... Shfaq »

Shejtanët i thanë Iblisit: „O udhëheqësi ynë, pse gëzohesh më shumë kur vdes një dijetar sesa një i devotshëm?!“

2018-01-12 13.17.58

Dijetari islam (ai që i kupton dhe zbaton rregullat fetare) është më i mirë dhe më i vlefshëm sesa një i devotshëm që nuk është dijetar. Ibnul-Kajjim el-Xhevzij, ka regjistruar një transmetim nga Ebu Hurejre (r.a.), në të cilin ky sahabij fisnik, ka thënë: “Fakihu – juristi islam apo dijetari islam, është më i vështirë për shejtanin sesa njëmijë të ... Shfaq »

Në këtë mënyrë përhapet bamirësia në mesin e njerëzve

buqeqeshja

Një bamirës pasi e kishte përfunduar ngrënien e ushqimit, e kishte marrë faturën dhe kishte dashur të paguante. E kishte futur dorën në xhep, por në xhep nuk kishte të holla. Fytyra i ishte zverdhë dhe e kishte kap paniku, pastaj i ishte kujtuar se të gjitha të hollat i kishte shpërndarë si lëmoshë. I hutuar po mendonte sesi të ... Shfaq »

URIME VITIN E RI ISLAM 1443 – E HËNE, 09.08.2021

maxresdefault

Besimtarëve të Fes Islame iu urojmë vitin e ri hixhri 1443. Të Dielën mbrëma, më 08 Gusht 2021, me perëndimin e diellit në ora 20:07, sipas kalendarit hënor fillon viti 1443 hixhri, ndërsa dita e Hëne është dita e parë e vitit të ri. Viti hixhri zgjat rreth 354 ditë, dhe përbëhet prej 12 muajve. Njëmbëdhjetë ditë është më i shkurtë ... Shfaq »

Ç’ËSHTË “DITA E ASHURES” DHE KUR DUHET AGJËRUAR ?

dita-e-ashures

Fjala “ashura” vjen nga gjuha arabe dhe rrjedh nga rrënja “ashr” që në arabisht do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë e muajit Muharem. Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur pejgamberi Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re që hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti shkakun. Ata iu përgjigjën : “Kjo është ... Shfaq »

Historiku i Kalendarit Hënor

ISLAMIC-MONTHS-CLOCK

Kalendari hënor është një kalendar të cilin arabët e kanë përdorur shekuj para islamit, por emrat e muajve ndryshonin nga një fis në një fis tjetër. Ndryshimi i emrave të muajve, shkaktonte probleme në përcaktimin e sezonit të haxhit, gjë e cila i nxiti krerët e fiseve që të mblidhen dhe të dakordohen rreth emërtimit të muajve. Në vitin 412, ... Shfaq »