Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Etika në biznes, nga një perspektivë Islame

ekologjia

Diskutimi i etikës në sferën e biznesit në përgjithësi është diskutuar në brendi të strukturës të së drejtës së konsumatorit dhe menaxhimit të mirë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në teori, ekzistojnë shumë principe të etikës në Islam që rrjedhin nga Kurani dhe Hadithi i Profetit Muhamed a.s.. Megjithatë, qëllimi i këtij artikulli është që të diskutohen etika ... Shfaq »

Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për të rinjtë!

-1200-630-5db5b8c15d79e

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër! Tema e hutbes së sotme është: Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për ... Shfaq »

A dëshiron të jesh pranë Zotit?

muslims-prayer-in-mosque-642999034-5929f9545f9b58595039cf9d-scaled

Nëse dëshiron të jesh pranë Zotit, Profeti a.s thotë: ”Pozicioni kur robi është më pranë me Zotin e tij, është sexhdeja, prandaj i shtoni lutjet tuaja!” A dëshiron të fitosh sevapin e një haxhi? Thotë Profeti a.s: ”Vizita e Qabes (Umreja) gjatë Ramazanit është ekuivalente me një Haxh.” A e dëshiron një shtëpi në Xhenet? Thotë Profeti a.s: ”Kush ndërton ... Shfaq »

Dita e ashures (jevmu ashura)

2018-08-19 13.55.04

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Tema e hutbës sonë të sotme është Dita e Ashures ose Jevmu-Ashura. Është dispozitë e Allahut ... Shfaq »

Shembuj të edukatës dhe sjelljes së mirë

ekologjia

Edukata dhe sjellja e mirë janë nga themelet kryesore mbi të cilat ndërtohet feja islame. Muslimanët e kanë për detyrë që të sillën jashtëzakonisht bukur dhe me korrektësi ndaj të gjithë njerëzve, por edhe ndaj të gjitha krijesave të Allahut, e sidomos ndaj prindërve, të afërmve, fqinjëve dhe ndaj miqve. Kur është fjala për prindërit, i Dërguari i Allahut (savs), ... Shfaq »

Dhjetë ditët e para të muajit Dhul-Hixhe

xhamia klleznes 4

Nëntë ditët e para të Kurban Bajramit dhe e dhjeta, dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit tek Allahu i lartëmadhëruar. Këto dita fillojnë nga dita e nesërme më 11 korrik ditë e diel dhe deri në ditën e kurban Bajramit më 20 korrik ditë e martë. Allahu i lartëmadhëruar është betuar në këto ... Shfaq »

Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Wallpaper1(800)

Jemi në prag të një muaji të shenjtë, muajit Dhul Hixhe. Dhjetë ditët e para të këtij muaji, janë ditë në të cilat është betuar vetë Zoti i lartësuar në Kuran, ku thotë:”Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para të muajit Dhul Hixhxhe)!” (Fexhr, 1-2) Ato janë ditët më të mira tek Zoti dhe shpërblimi i veprave ... Shfaq »

Haxhillëku – Pelegrinazhi

1_1431003084

Në shumicën e traditave të feve të mëdha, posaçërisht në krishterizëm, islam dhe hinduizëm, gjejmë pelegrinazhin e vendeve të shenjta. Ithtarët e besimeve përkatëse besojnë se në ato vende ke ndodhur diçka shumë e rëndësishme për fenë e tyre dhe shoqërinë: Aty lindi ose vdiq themeluesi i atij besimi, ose ka ndodhur një ngjarje mbinatyrore, ose në një vend është ... Shfaq »

Padrejtësia (urrejtja)

maxresdefault (1)

Padrejtësi quhet akti i shkeljes së të drejtave të njeriut që i gëzon qysh prej lindjes së tij deri në vdekje. Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “Mos iu afroni pasurisë së jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë, (mund t’i afroheni) vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojën. Ne nuk ngarkojmë asnjë njeri përtej mundësive të ... Shfaq »

Hajduti dhe njeriu i mençur

gettyimages-646329503-1-1567535261-1-768x544-1-696x493

Një hajdut, grabitës karvanësh, ishte pasuruar shumë duke vjedhur. Por, edhe pse kishte pasuri të madhe nuk ndihej i lumtur. Për këtë, një ditë shkoi tek një njeri i mençur me reputacion, për ta pyetur se përse nuk ishte i lumtur. Pasi e përshëndeti, i tha: – Kam ardhur të më tregosh si mund ta fitoj lumturinë. Unë kam shumë ... Shfaq »