Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Fëmija i mbarë

femija-duke-buzqeshur

Allahu (xh.sh) thotë në Kuranin fisnik: “Pasuria dhe fëmijët janë bukuri të kësaj bote, ndërsa punët e mira kanë shpërblim më të mirë tek Zoti dhe kanë shpresë më të madhe”. Fëmija është bukuria më e madhe, që mund të ketë prindi në këtë botë. Fëmija për prindin është si drita e syve. Fëmija ia mban gjallë emrin prindit edhe ... Shfaq »

Qëllimi i jetës

ecja

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërishëm, prej Tij kërkojmë falje dhe udhëzim. Kërkojmë mbrojtje nga e keqja e shpirtrave tanë dhe veprave tona të këqija. Kënd e udhëzon Allahu, askush nuk mund ta mashtrojë, ndërsa atë të cilin Ai e lë në mashtrim, askush nuk mund ta drejtojë në rrugë të drejtë. Dëshmoj dhe vërtetoj se nuk ka zot tjetër ... Shfaq »

Bereqeti i Zotit është në punimin e Tokës

ekologjia

Jemi dëshmitarë se sot është lënë pas dore bujqësia, ndërsa kolosët tanë të dijes na tregojnë për këtë mirësi dhe nevojën e njeriut në relacion me natyrën e cila është vazhdimësi e jetës sonë. Allahu i Madhërishëm në Kuran thotë: “Ai jua ka bërë Tokën të përdorshme, andaj ecni nëpër viset e saj dhe ushqeheni me atë që ju ka dhënë ... Shfaq »

Bajrami i Ramazanit

xhamia

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe të gjithë pasuesit e tij. /Tekbir 1/ Vëllezër të dashur! Falënderojmë Allahun e dashur, që dolëm me sukses nga ramazani. Nuk e them këtë pse jemi të lumtur që mbaroi ramazani, ... Shfaq »

Namazi i nevojës tonë – Salatul haxheh

15-770x470

Ky lloj namazi falet nëse personi ka ndonjë problem të madh, qoftë problem personal, apo familjar, apo probleme me njerëz, apo borxh, apo sëmundje apo çfarëdo që e mundon atë. Shumica e dijetarëve eminent e kan paraparë këtë namaz. Transmeton Ahmedi me sened të sakt, se Pejgamberi Muhanmedi s.a.v.s. ka thënë: “ Ai i cili ka marrë abdes të sigurt, ... Shfaq »

Tregim këshillues për pasurinë hallall dhe haram

82aa146470b3

(Tregim këshillues) Ishte një bujk i cili kultivonte speca. I kultivonte dhe i shiste. Mirëpo, kur shkonte në treg askush nuk i shikonte specat e tij, e lëre më t’i blinte! Atëherë ai vendosi të shkojë te një dijetar, të cilit iu ankua dhe ia shpjegoi të gjitha: sesi ai i bën vetë të gjitha, vetë i mbjell, i prashit, ... Shfaq »

Vlera e dhjetë netëve dhe ditëve të fundit të Ramazanit

Eid_Moon_sighting_Eid_in_India_Date-Ramadan-e1619521624478

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të Plotfuqishëm për të gjitha begatitë që na ka dhënë. Falënderim të veçantë i shprehim për begatinë e Ramazanit. I dërgojmë salavat dhe selam të Dërguarit të fundit dhe të dashurit të Allahut, Muhamedit (a.s.), familjes së tij, sahabëve të tij, dhe të gjithë robërve të mirë të Allahut. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes ... Shfaq »

Shtëpitë në të cilat nuk hyjnë as nuk dalin melekët

xhamia klleznes 4

Prej shtëpive në të cilat nuk hyjnë as nuk dalin melekët janë edhe këto: Shtëpitë në të cilat ndërpriten lidhjet familjare. Shtëpitë në të cilat i bëhet shirk (idhujtari) Allahut të Plotfuqishëm. Shtëpitë në të cilat hahet dhe shpenzohet pasuria e jetimëve. Shtëpitë në të cilat ndodhet qeni. Shtëpitë në cilat vazhdimisht shahet:: Allahu, xhamia, dielli, të vdekurit etj. Shtëpitë ... Shfaq »

Vlerat dhe mirësitë e muajit të Ramazanit!

ramadan-mubarak-golden-moon-background

Muaji i Ramazanit ka vlera dhe mirësi të mëdha, ndër të cilat janë: 1 – Në muajin e Ramazanit është shpallur Kurani Famëlartë. Allahu i Madhëruar në Suren El Bekare ajeti 185 thotë: ‘’Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin u shpall Kurani, i cili është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të ... Shfaq »

Personaliteti i njeriut dhe Ramazani

Eid_Moon_sighting_Eid_in_India_Date-Ramadan-e1619521624478

Vlerat e agjërimit janë të amshueshme dhe për këtë shkak formojnë personalitet që është i fuqishëm në këtë botë dhe në botën tjetër. Vlerat e tilla nuk kanë vetëm afat kohor të kësaj bote, por edhe të botës tjetër, e cila do të jetë e amshueshme. Rregullat islame nuk do të ekzistonin vite me radhë sikur të ishin vetëm teori ... Shfaq »