Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Sadakatu-l-fitri

SadekatulFitriKolikoDati-660x330

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i Madh, i di qëllimet.” (El-Bekare, 261). Të nderuar vëllezër e motra! Jemi në muajin Ramazan dhe po kalojmë gjysmën e tij. Kjo është hutbeja e ... Shfaq »

Dhjetëshja e artë e Ramazanit

b80cfue8_ramadan_625x300_12_April_21

Çdo çast dhe kohë e Ramazanit është me vlera të posaçme dhe me bekim. Mirëpo, fundi i tij është i artë, është plotë mirësi e begati. Kjo pjesa e fundit, kjo dhjetëshja e fundit, i ngjan atij metrazhi të fundit të garuesve, të cilët, në fund e japin maksimumin për ta fituar cakun, për ta arritur fitoren. Pejgamberi a.s. në ... Shfaq »

I’tikafi në Ramazan

itikaf+2

I’tikaf do të thotë të kaluarit në ibadet ditë dhe net të caktuara,ndërkaq, personi i cili e kryen këtë quhet mu’tekif. Ky ibadet specifik është përmendur në Kur’an andaj mund të thuhet se është i vërtetuar me Kur’an, Sunet dhe ixhma’(konsensus të ulemave islamë). Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: ,,… e kur jeni të izoluar (në i’tikaf)në xhamia,mos t’uafroheni atyre(grave ... Shfaq »

Zakone të bukura Islame

xhamia

Thuaj: Bismil-lah (Në emër të Allahut) – kur bën diçka. Thuaj: Já Allah (O Allah) – kur të kesh dhimbje dhe telashe. Thuaj: Estagfirullah (Më fal o Allah) – kur pendohesh për një vepër të keqe. Thuaj: E údhu bil-lah (Kërkoj mbrojtje nga Allahu) – për të treguar se diçka është e neveritshme për ty. Thuaj: Es-selámu alejkum (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju) – kur e takon ... Shfaq »

Në pritje të Ramazanit 2021

ramadan-mubarak-golden-moon-background

Vëllezër dhe motra në Islam! Tema e hutbes së sotme është: ‘Në pritje të ramazanit të vitit 1442 h. /2021’. Sipas Takvimit të Bashkësisë Islame në Republikën e Kosovës për vitin 2021,dita e parë e ramazanit të bekuar – me vullnetin e Allahut –do të jetë të martën, më 13 prill 2021, kurse një natë para saj (të hënën në ... Shfaq »

Malli për Ramazanin

b80cfue8_ramadan_625x300_12_April_21

“Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus, 58) “Për agjëruesin ka dy gëzime: Gëzimi i parë është kur të çel iftar, kurse gëzimi i dytë është kur të takojë Allahun xh.sh. në Ditën e Gjykimit.” (Hadith, Imam Muslimi) Ardhja e muajit të bekuar të ... Shfaq »

Një letër para vdekjes

woman-crying11-500x291

(Shumë tronditëse dhe këshilluese) Një letër nga një vëlla musliman i cili e ka shkruar pak para vdekjes, të cilën në njërën nga ligjëratat e tij e ka lexuar dijetari i madh musliman (misionari) Taufiq Choudhry: Më të dashurit e mi, vëllezër dhe motra në Islam, kam pranuar një mesazh nga një vëlla, të cilin tani do t’ua lexoj: “Es-selamu ... Shfaq »

Ja pse duhet të lexoni çdo ditë!

2015-07-13 13.04.23

Është mahnitës fakti se, Zoti zgjodhi që fjala e parë me të cilën do të përcillej Islami, feja e vetme e pranuar tek Zoti, e vlefshme për të gjithë kombet dhe kohërat, filloi pikërisht me fjalen: Lexo! Dikush mund të çuditet kur mendon se pse një fe kaq madhështore filloi me një fjalë kaq të thjeshtë?! Ose pse nuk filloi ... Shfaq »

Madhështia e mimberit të xhumasë

namazi-ne-xhamia

Xhamia ka shenjtërinë e saj, hytbeja e xhumasë ka rolin e saj reformues, ndërsa hatibi ka madhështinë e tij, i cili kërkon nga xhemati që t’i dëgjojë fjalët e tij, të cilat janë trajtim i çështjeve të fesë dhe çështjeve të kësaj bote. Mimberi i të Dërguarit të Zotit a.s., do të mbetet simboli i çdo thirrje për të mirë ... Shfaq »

Rëndësia e Israsë dhe Miraxhit në kohën tonë

kaaba-shareef-sky-view-2

Të dashur vëllezër xhemat! Ditën e mërkurë, me datë 10.03.2021, është nata e madhe e Miraxhit. Nata në të cilën Allahu i Madhërishëm robin e Tij në një pjesë të natës, e barti nga Mesxhidi –Harami deri në Mesxhidi Aksa, e pastaj nga Mesxhidi Aksaja u ngrit duke kaluar nëpër sferat e qiellit, deri sa erdhi në Sidretul-munteha, në pikën e fundit, dhe ... Shfaq »