Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Shkaku i agjërimit të Ashurasë

ab

Dita e Ashurasë konsiderohet prej ditëve të bekuara në Islam. Kjo ditë zë një vend të veçantë tek zemrat e muslimanëve. Në këtë ditë, muslimanët afrohen tek Allahu me agjërim për shkak se në lidhje me agjërimin në këtë ditë janë transmetuar një sërë hadithesh. Dita e Ashurasë është një rast i mirë që muslimani të meditojë e të reflektojë ... Shfaq »

Do të vijë kohë e çuditshme kur…

xhamia klleznes 1

Subhanallah, këto janë thënie të sahabëve dhe dijetarëve të mëparshëm – të folur i cili është shënuar dikur, por sikur jetojnë sot dhe flasin si është gjendja momentale në mesin e muslimanëve. Aliu r.a. ka thënë: “Do të vijë koha kur për njerëzit brenga më e madhe do të jenë barqet, rregullimi i shtëpisë do të jetë nderi më i ... Shfaq »

Çdo ditë përpiqu …

femija-duke-buzqeshur

Ngrihu i lumtur në mëngjes! Disa thonë “Mirëmëngjes botë” e të tjerë “Ç’është kjo, sa shpejt gdhiu dita”!! Kujdes nga idetë negative sepse mund ta programosh ditën negativisht. Përqendrohu tek gjërat pozitive. Kujdesu që të jesh i buzëqeshur! Buzëqesh sepse subkoshienca nuk mund të bëjë dallimin mes së vërtetës dhe të pavërtetës! Ji iniciator në përshëndetje! Profeti (a.s) këshillon: “Më ... Shfaq »

Dita e ashures (jevmu ashura)

2018-08-19 13.55.04

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Tema e hutbës sonë të sotme është Dita e Ashures ose Jevmu-Ashura. Është dispozitë e Allahut ... Shfaq »

“Nuk ka imponim në fe” parim universal, absolut, i pashfuqizueshëm

xhamia klleznes 1

Shumë dijetarë myslimanë kanë pohuar, se çështjet, dispozitat dhe parimet universale janë të pashfuqizueshme. Ato janë të përsëritshme, të vazhdueshme dhe të qëndrueshme në të gjitha jurisprudencat hyjnore. Vlerësohet se ai që e ka shprehur dhe sqaruar më mirë këtë koncept, është Imam Shatibiu. Ai thotë: “Induktimi vërteton, se në fushën e parimeve universale të domosdoshme, qofshin ato edhe plotësuese, ... Shfaq »

Lëmosha s’pari arrin tek Allahu sesa tek dora e të varfërit

ekologjia

Përmendet që Lejs ibn Sa’d ka qenë tregtar i suksesshëm me mjaltë. Një ditë i arriti anija përplot me fuqi (barela) me mjaltë. Kur kuptoi për këtë, një plakë e varfër erdhi me një enë të vogël dhe i tha: “Të lutem, ma mbush këtë enë me mjaltë”. Lejsi e refuzoi, ndërsa plaka duarthatë u kthye në shtëpinë e saj. ... Shfaq »

Disa dispozita rreth kurbanit

unnamed

Falënderimi i qoftë Allahut ashtu siç meriton vetëm Ai. Dëshmojmë dhe vërtetojmë për Njësinë e tij të pashoqe. Ai nuk është i nevojshëm për ibadetin e njerëzve dhe Atë aspak nuk e dëmtojnë mëkatet e tyre. Po ashtu dëshmojmë për pejgamberinë e Muhamedit (savs), i cili na ka mësuar si duhet ta bëjmë ibadetin vetëm për Zotin dhe na ka ... Shfaq »

Dhjetë ditët e para të muajit Dhul-Hixhe

xhamia klleznes 4

Nëntë ditët e para të Kurban Bajramit dhe e dhjeta, dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit tek Allahu i lartëmadhëruar. Allahu i lartëmadhëruar është betuar në këto dita, që nënkupton vlerën e tyre të madhe, e që besimtarët musliman ti shfrytëzojnë dhe të mos dalin të humbur nga kjo vlerë e madhe. Allahu ... Shfaq »

Dhjetë ditët e para të Dhul Hixhe-së

Khana-Kaba-Desktop-Wallpaper-HD

Shpërblimi dhe mirësia Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, periudhë ku besimtarët ftohen të marrin sa më shumë shpërblime nga Krijuesi i tyre, i Cili herë pas here me këto favore dëshiron prej tyre, që të thyejnë rutinën e përditshme duke i joshur ata me sevapet madhështore që zakonisht nuk ... Shfaq »

Puna në islam

xhamia klleznes 9

Feja Islame na urdhëron që të aplikojmë besimin me punë dhe sjellje. Në Kur’anin Fisnik gjenden ajete kur’anore që nxisin për besim dhe menjëherë pas tij edhe për punë si dhe sqarojnë shpërblimin e punëtorëve të devotshëm. Që 14 shekuj më parë, feja Islame ka mbrojtur dhe ruajtur të drejtat e punëtorëve, ajo e ka parë punën në një këndvështrim ... Shfaq »