Të Fundit

Aktualitete

Përse u Varros Pejgamberi a.s në Tokë?!

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Pa dyshim se ekzistojnë arsye të çmueshme nga varrosja e Muhammedit a.s në tokë. Nga dobitë e varrosjes së Zotëriut tonë Alejhi Selam në tokë janë: ———– 1- Që Allahu ta largon dënimin dhe përmbysjen e banorëve të tokës (dënimin kolektiv), prandaj Allahu thotë:” Po Allahu nuk do t’i dënojë ata, derisa ti (Muhammed) je në mesin e tyre…” (El-Enfal ... Shfaq »

Etika në biznes, nga një perspektivë Islame

ekologjia

Diskutimi i etikës në sferën e biznesit në përgjithësi është diskutuar në brendi të strukturës të së drejtës së konsumatorit dhe menaxhimit të mirë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në teori, ekzistojnë shumë principe të etikës në Islam që rrjedhin nga Kurani dhe Hadithi i Profetit Muhamed a.s.. Megjithatë, qëllimi i këtij artikulli është që të diskutohen etika ... Shfaq »

Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për të rinjtë!

-1200-630-5db5b8c15d79e

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër! Tema e hutbes së sotme është: Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për ... Shfaq »

A dëshiron të jesh pranë Zotit?

muslims-prayer-in-mosque-642999034-5929f9545f9b58595039cf9d-scaled

Nëse dëshiron të jesh pranë Zotit, Profeti a.s thotë: ”Pozicioni kur robi është më pranë me Zotin e tij, është sexhdeja, prandaj i shtoni lutjet tuaja!” A dëshiron të fitosh sevapin e një haxhi? Thotë Profeti a.s: ”Vizita e Qabes (Umreja) gjatë Ramazanit është ekuivalente me një Haxh.” A e dëshiron një shtëpi në Xhenet? Thotë Profeti a.s: ”Kush ndërton ... Shfaq »

Ç’ËSHTË “DITA E ASHURES” DHE KUR DUHET AGJËRUAR ?

dita-e-ashures

Fjala “ashura” vjen nga gjuha arabe dhe rrjedh nga rrënja “ashr” që në arabisht do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë e muajit Muharem. Sipas një transmetimi të Abdullah ibn Abasit kur pejgamberi Muhamed a.s. erdhi në Medine, vuri re që hebrenjtë mbanin agjërim ditën e ashures dhe pyeti shkakun. Ata iu përgjigjën : “Kjo është ... Shfaq »

Dita e ashures (jevmu ashura)

2018-08-19 13.55.04

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Tema e hutbës sonë të sotme është Dita e Ashures ose Jevmu-Ashura. Është dispozitë e Allahut ... Shfaq »

URIME VITIN E RI ISLAM 1445 – E MËRKURË, 19.07.2023

maxresdefault

Besimtarëve të Fes Islame iu urojmë vitin e ri hixhri 1445. Të Martën mbrëma, më 18 Korrik 2023, me perëndimin e diellit në ora 20:30, sipas kalendarit hënor fillon viti 1445 hixhri, ndërsa dita e Mërkurë është dita e parë e vitit të ri. Viti hixhri zgjat rreth 354 ditë, dhe përbëhet prej 12 muajve. Njëmbëdhjetë ditë është më i shkurtë se ... Shfaq »

Historiku i Kalendarit Hënor

ISLAMIC-MONTHS-CLOCK

Kalendari hënor është një kalendar të cilin arabët e kanë përdorur shekuj para islamit, por emrat e muajve ndryshonin nga një fis në një fis tjetër. Ndryshimi i emrave të muajve, shkaktonte probleme në përcaktimin e sezonit të haxhit, gjë e cila i nxiti krerët e fiseve që të mblidhen dhe të dakordohen rreth emërtimit të muajve. Në vitin 412, ... Shfaq »

Shembuj të edukatës dhe sjelljes së mirë

ekologjia

Edukata dhe sjellja e mirë janë nga themelet kryesore mbi të cilat ndërtohet feja islame. Muslimanët e kanë për detyrë që të sillën jashtëzakonisht bukur dhe me korrektësi ndaj të gjithë njerëzve, por edhe ndaj të gjitha krijesave të Allahut, e sidomos ndaj prindërve, të afërmve, fqinjëve dhe ndaj miqve. Kur është fjala për prindërit, i Dërguari i Allahut (savs), ... Shfaq »