Të Fundit

Këshilli

VULA-KLLEZEN 555

KËSHILLI I XHAMISË SË KLLEZNËS

Kryetari i Këshillit të Xhamisë Samir Kurti - Mob: 069 826 829
Anëtarët e Këshillit të Xhamisë Enver Rexha - Mob: 069 829 579
Agim Rexha - Mob: 069 432 430
Alim Meqikukiq - Mob: 069 520 306
Valdet Kurti - Mob: 069 437 955
Ramazan Kurti - Mob: 069 695 843