Të Fundit

Këshilli

VULA-KLLEZEN 555

KËSHILLI I XHAMISË SË KLLEZNËS (Korrik 2022 -                )

Kryetari i Këshillit të Xhamisë Basri Çapriqi - Mob: 069 561 616
Anëtarët e Këshillit të Xhamisë Shpetim Rexha - Mob: 069 233 707
Behlul Kurti - Mob: 069 815 261
Lulzim Elezi - Mob: 069 574 802
Isuf Rexha - Mob: 069 602 518
 Myezini i Xhamisë Alim Meqikukiq - Mob: 069 520 306

KËSHILLI I MËPARSHËM I XHAMISË SË KLLEZNËS (Mars 2010 – Korrik 2022)

Kryetari i Këshillit të Xhamisë Samir Kurti - Mob: 069 826 829
Anëtarët e Këshillit të Xhamisë Enver Rexha - Mob: 069 829 579
Agim Rexha - Mob: 069 432 430
Alim Meqikukiq - Mob: 069 520 306
Valdet Kurti - Mob: 069 437 955
Ramazan Kurti - Mob: 069 695 843