Të Fundit

Pyetje-Përgjigje

Pse nuk lejohet të bëjmë marrëdhënie intime pa u martuar?

pyte-hoxhen_720x600

Pyetja: Pse nuk lejohet të bëjmë marrëdhënie intime pa u martuar? Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshim mbi të dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Ndoshta, në pamje të parë, kjo pyetje mund të kuptohet si jo serioze apo edhe ... Shfaq »

Mbrojtja nga të shikuarit e ëndrrave të frikshme

Pyetje-pergjigjec

Pyetje: “Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen?” Përgjigje: “Para se të flesh, lexo ajetul kursin, TESPIH DOVEN, e cila është: ... Shfaq »

Magjia, falli, shikimi i fatit dhe hajmalitë

pyte-hoxhen_720x600

Pyetja: Esselamu alejkum, Profesor i nderuar, ç’është qëndrimi islam në lidhje me magjinë, fallin, shikimin e fatit dhe hajmalainë? Përgjigjja: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim.   I nderuar, magjia, falltarët dhe parashikimi i fatit janë veprime të ndaluara islamikisht (haram), e për këtë vendim (dispozitë) të sheriatit islam ekziston konsezus i dijetarëve muslimanë. Për personin i cili merret me këtë çështje, pra me sihr, ... Shfaq »

A bën të hahet bukë me dorë të majtë ?

pyetje-pergjigjeza

Pyetja: A bën të hahet bukë me dorë të majtë? Përgjigjja: Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamed, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. I Dërguari ynë, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, thotë: ... Shfaq »

Shpërblimi i atij që i jep iftar agjëruesit

pyte-hoxhen_720x600

Pyetja: Çfarë është shpërblimi i atij, i cili i jep iftarë agjëruesit? Përgjigje: I Lavdëruar qoftë All-lahu s.v.t.. Transmetohet se Zejd ibn Halid el-Xhuhani ka thënë: i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Ai, i cili i jep iftar agjëruesit do të ketë shpërblimin sikur të tij, pa ndikuar në shpërblimin e agjëruesit as së paku.” [Transmetuar nga el-Tirmidhi, 807; ... Shfaq »

Vendimi mbi horoskopin, fallin…

pergjigje-300x150

Pyetja: Unë e di se është haram të lexohet horoskopi pasi që vetëm Allahu (swt) e din se çka përmban ardhmëria për ne dhe pasi që e kam kuptuar këtë, elhamdulilah jam ndalur prej leximit të horoskopit tim. A është interpretimi i ëndrrave gjithashtu haram apo është e lejuar. Kam ëndërruar që isha kidnapuar dhe gjithashtu e kam pa në ... Shfaq »

A duhet t’i këndohet ezani dhe ikameti foshnjes të porsalindur?

pyte-hoxhen_720x600

Pyetja: Esselamu alejkum! A duhet t’i këndohet ezani dhe ikameti një foshnje të porsalindur apo nuk ka nevojë? Përgjigjja: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim I nderuar, një ndër dispozitat e parapara në Sheriatin islam për fëmijën e porsalindur është këndimi i ezanit në veshin e djathtë dhe ai i ikametit në veshin e majtë. Kjo duhet bërë menjëherë pas lindjes, sepse kësisoj veproi edhe ... Shfaq »