Të Fundit
Programi dhe Aktiviteti (Mars 2011 – Dhjetor 2017)

Programi dhe Aktiviteti (Mars 2011 – Dhjetor 2017)

Programi dhe Aktiviteti në Xhaminë e Klleznës, periudha prej Mars 2011 deri Dhjetor 2017.

Lexo flajerin e mëposhtëm.

Programi dhe aktiviteti, xhamia e klleznes 2018 1 Programi dhe aktiviteti, xhamia e klleznes 2018