Të Fundit

Pyetje-Përgjigje

Pyetja: Cilat janë rregullat në lidhje me prerjen e Kurbanit ?

dashi-300x294

Pyetja: I nderuari Hoxh. Cilat janë rregullat në lidhje me prerjen e Kurbanit ? Përgjigja: Falënderimet më të mira dhe më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut fuqiplotë, i Cili na udhëzoi në islam; begati kjo e ci­la u mungon shumicës së njerëzve bashkëkohor. Paqja, për­shëndetjet dhe urimet e bekuara qofshin mbi Muhamedin a.s. themeluesin e drejtësisë dhe harmonisë njerëzore. ... Shfaq »

Fetva – rreth pushimeve në det

deti

PYETJE: 1. Në përgjigjet e mëparshme, ju keni theksuar se në vendet e turpshme te meshkujt hyn krejt pjesa e trupit nga kërthiza deri në gjunjë, dhe besoj se kjo dispozitë bazohet në hadith. Kohët e fundit kam lexuar se ka disa muslimanë që pretendojnë se hadithi i lartpërmendur është “i dobët” dhe, se ka hadithe të cilat pohojnë se ... Shfaq »

Arsyeja dhe vlera e agjërimit në muajin Sheval

5_1

Pyetja: Më tregoni, ju lutem, përse pikërisht gjashtë ditë, muaji Sheval dhe agjërimi në këtë muaj ka vlerë kaq të madhe? Përgjigjja: Është mirë që pas muajit të Ramazanit të agjërohen gjashtë ditët e Shevalit dhe kjo mbështetet në hadithin e Pejgamberit a.s. në të cilin thuhet: “Kush e agjëron muajin e Ramazanit dhe pas tij gjashtë ditët e Shevalit, ... Shfaq »

Fidja e Ramazanit – (Pagesa e mos agjërimit për të sëmuarit dhe të moshuarit)

ramadan-foods

( Pagesa e mos agjërimit për të sëmuarit dhe të moshuarit, që nuk pritet të shërohen ) Me Fidje kuptojmë, Kompensimin e agjërimit për ata që nuk kanë mundur të agjërojnë ramazanin, për shkaqe të sëmundjes ose pleqërisë,, dhe nuk pritet që të shërohen për ti bërë kaza ato ditë të mbetura. Allahu në Kuran thotë: “ Ata që kan ... Shfaq »

Namazi i nevojës tonë – Salatul haxheh

15-770x470

Ky lloj namazi falet nëse personi ka ndonjë problem të madh, qoftë problem personal, apo familjar, apo probleme me njerëz, apo borxh, apo sëmundje apo çfarëdo që e mundon atë. Shumica e dijetarëve eminent e kan paraparë këtë namaz. Transmeton Ahmedi me sened të sakt, se Pejgamberi Muhanmedi s.a.v.s. ka thënë: “ Ai i cili ka marrë abdes të sigurt, ... Shfaq »

Tre punë që nuk vendosen në peshore Ditën e Gjykimit!

xhamia klleznes 2

Tre veprime që nuk vendosen në peshore për llogari në ditën e kijametit, por shpërblimi i tyre është ekskluziv nga Zoti për mashështinë e tyre. KUR I FALË NJERËZIT PËR GABIMET NDAJ TEJE “E kush falë dhe pajton, shpërblimi i tij është tek Allahu“. Kuran 42 / 40. SABRI / DURIMI“ Me të vërtetë durimtarët do të shpërblehen pa masë“. ... Shfaq »

Namazi i Teravisë

xhamia klleznes 1

( Dispozita – nijeti – numri i rekateve – mënyra e faljes etj. ) Namazi i teravisë, është namaz që falet gjatë muajit të madhërishëm të ramazanit. Falet pas namazit të jacisë dhe para vitrit. I takon grupit të namazeve nafile, por ky është synnet i fortë – muekede- si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Koha e namazit të ... Shfaq »

Rregullat dhe dispozitat e agjërimit

Ramadan-Celebration

Me agjërimin nënkuptojmë: Ndërprerjen e ushqimit dhe të pijes, prej kohës së syfyrit e deri në iftar me ditë të caktuara. Agjërimi është kusht prej pesë kushteve të fesë islame, që çdo besimtar duhet të agjëron duke filluar prej moshës së pjekurisë ( pubertetit ).Me agjërim obligohen vetëm njerëzit që kanë hyrë në pubertet, që janë mentalisht të shëndoshë, që ... Shfaq »

Kush janë njerëzit më të mirë?

aaa-min2-770x470

Mirësia dhe e mira në islam ka kritere dhe shkallë të ndryshme të cilat janë përmendur në hadithet e Muhamedit a.s. Në vazhdim j’ua sjellim disa nga to. – Më të mirët nga ju janë ata që mësojnë Kuranin dhe ua mësojnë edhe të tjerëve. – Më të mirët nga ju janë ata me sjelljen më të bukur. – Më ... Shfaq »

Pse qajnë burrat?

gettyimages-646329503-1-1567535261-1-768x544-1-696x493

Njëherë një njeri i urtë u  pyet: “A qajnë burrat?” Njeriu i urtë tha: “Po, burrat qajnë.” Njeriu përsëri e pyeti: “Po, kur qajnë burrat?” Njeriu i urtë tha: “Burrat qajnë kur u vdes nëna, sepse vet emri “nënë” u jep ndjenjën se akoma janë fëmijë pa marrë parasysh sa vjet kanë. Ndërsa mungesa e nënës bën që njeriu të ... Shfaq »