Të Fundit

Artikuj-Hytbe

ULQINI NË KOHËN E HAFIZ ALI ULQINAKUT

Xhamia-e-Pashes-ne-Ulqin-1719-gravure-nga-Edith-Durham-1908

Ali Riza Ulqinaku (1855-1913) (aspekte socio-gjeografike) Nga Nail   Draga Në kuadër të Perandorisë Osmane përkatësisht të Vilajetit të Shkodrës, Ulqini përjetoj zhvillimin më të madh ekonomiko-shoqëror gjatë shekujve XVIII-XIX. Të dhënat demografike dhe ekonomike të kohës dëshmojnë e Ulqini ishte qyteti kryesor i Shkodrës në bregdetin e Adriatikut. Por, pikërisht  në shek. XIX, ky qytet përjetoj një dekompozim  si në ... Shfaq »

Pse nuk e kemi gjendjen më të mirë?

deti

Ne kemi pasuri, miniera, pyje, burime të ujit. Ne kemi tokë pjellore të pa ndotur. Nuk na mungojnë as njerëzit profesionistë dhe të zgjuar, por vetëm duhet tu jepet mundësia. Ne kemi klimë shumë të këndshme e cila është begati shumë e madhe. Kush mund t’i numërojë të gjitha ato të mira që Allahu i dashur na i ka dhuruar? ... Shfaq »

Dashuria ndaj dynjasë dhe frika nga vdekja

ekologjia

Pejgamberi (savs), para kaq shekujsh, ka paralajmëruar: „Do të vijë një kohë kur popujt do të bashkohen kundër jush sikur që bashkohen dhe mblidhen njerëzit e uritur rreth sofrës!” Dikush e pyeti: „O Dërguari i Allahut, atëherë, a do të jemi ne pak?“ Ai u përgjigj: „Jo, përkundrazi! Ju atëherë do të jeni shumë, por do të jeni si shkuma të cilën ... Shfaq »

Sadakatu-l-fitri

SadekatulFitriKolikoDati-660x330

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i Madh, i di qëllimet.” (El-Bekare, 261). Të nderuar vëllezër e motra! Jemi në muajin Ramazan dhe po kalojmë gjysmën e tij. Kjo është hutbeja e ... Shfaq »

Le t’i shfrytëzojmë mirësitë e ramazanit

Ramadan-Celebration

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe ... Shfaq »

Disa këshilla të shkurtra për përgatitje të Ramazanit

ramazan

Askush nuk shkon askund pa u përgatitur, dhe askush nuk e fton musafirin e të mos përgatitet për mirëpritjen e tij/saj. Në mënyrë të ngjashme, ne duhet të përgatitemi edhe për pritjen e ramazanit, muajit të agjërimit. Në vijim, ja disa këshilla se si të përgatitemi për ramazan: Të lexojmë Kuran çdo ditë pas namazit të sabahut. Të dëgjojmë lexim ... Shfaq »

Ramazani dhe hatri i Zotit

11406617_485870858228735_8613429574829581555_o

Profeti Muhamed (a.s) thotë: “Kush agjëron Ramazanin me besim dhe ihtisab (shpjegohet më poshtë) i falen të gjitha mëkatet e mëparshme”. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. “Kush fal namaz nate gjatë Ramazanit me besim dhe ihtisab i falen të gjithë mëkatet e mëparshme” Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. “Kush falet natën e kadrit me besim dhe ihtisab i ... Shfaq »

Malli për Ramazanin

b80cfue8_ramadan_625x300_12_April_21

“Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus, 58) “Për agjëruesin ka dy gëzime: Gëzimi i parë është kur të çel iftar, kurse gëzimi i dytë është kur të takojë Allahun xh.sh. në Ditën e Gjykimit.” (Hadith, Imam Muslimi) Ardhja e muajit të bekuar të ... Shfaq »