Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Sëmundjet nga të cilat rrezikohen thirrësit

316032193_2306687662813703_4151897119501251562_n

Njerëzit të cilë besojnë se posedojnë të vërtetat absolute për gjitha gjërat, optimalisht mund të preken nga katër sëmundje të rënda, përfshi këtu edhe ata që ftojnë në rrugën e Zotit, madje nuk do ta teproja nëse them se ata janë më të rrezikuarit nga këto probleme: 1-Besimi se ata janë përfaqësues të autorizuar për njerëzit në këtë botë. 2-Atyre ... Shfaq »

Ajeti i drejtësisë dhe vlerave hyjnore

xhamia klleznes 7

“O besimtarë! Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj. Qoftë i pasur ose i varfër ai, Allahu është për ata vlerësuesi më i drejtë. Dhe mos shkoni pas epsheve tuaja e të shtrembëroni drejtësinë! Nëse ju ngatërroni dëshminë ose i shmangeni asaj, vërtet që ... Shfaq »

Rëndësia e diturisë

e46d65e169a77906f2ccf7cee4889d7d

Hasan el-Basriu, All-llahu, xh.sh., e mëshiroftë, ka thënë: “Ngjyra e dijetarëve do të vlerësohet me gjakun e dëshmorëve dhe ngjyra e dijetarit do të mbipeshojë gjakun e dëshmorit”. Argumentet nga Kur’ani: “All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë”.(1) Lexues i nderuar, vër re këtë rënditje: ... Shfaq »

Për shkatërrimin e një populli nuk ka nevojë për armë bërthamore, mjafton edukimi i keq!

2018-01-12 13.17.58

Një profesor universiteti, studentit tij, i cili është dashur ta mbrojë tezën e doktoratës, ia shkroi një letër me këtë përmbajtje: “Për shkatërrimin e cilitdo popull nuk ka nevojë për bomba atomike apo për raketa me rreze të gjata veprimi. Për diçka të tillë është i mjaftueshëm degradimi dhe rrënimi i sistemit të arsimit dhe toleranca e studentëve që të ... Shfaq »

Një hutbe kushtuar festave të fundvitit

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër besimtarë, Në hutben e sotme do të flasim për Festat Allahu i Plotfuqishëm ... Shfaq »

Kontrolli i zemërimit në mënyrën islame

mesimi

Sa herë keni bërtitur në prindërit tu? Sa herë keni qenë aq i zemëruar dhe i tërbuar sa për pak keni grushtuar dikë? A ju ndodhë shpesh kjo? Nuk jeni i vetmi! Shumë njerëz nuk mund të kontrollohen dhe përlahen me tjerët, shpesh edhe me më të dashurit, prindërit, vëllezërit, motrat, bashkëshortët dhe bashkëshortet. Këtu do të përmendim disa prej ... Shfaq »

Rëndësia e konsultimit në Islam

2bcdd1f4fc

Dr. Almir Fatiç …e konsultohu me ta… [Ali Imran, 159] Është e qartë se as Kurani dhe as Hadithi i të Dërguarit të Allahut (SalAllahu alejhi ue sel-lem) nuk e kanë përcaktuar në mënyrë të qartë dhe as në mënyrë eksplicite një model të caktuar të qeverisjes, ose mënyrës së formimit të komunitetit shtetëror (p.sh. republikë, monarki, mbretëri, mbretëri…), në të ... Shfaq »

POLITIČKA SITUACIJA NA ALBANSKOM PODRUČJU TOKOM OSMANSKOGA PERIODA

e46d65e169a77906f2ccf7cee4889d7d

Albanski tefsiri i mufesiri u savremenom vremenu (19 i 20. stoljeće) Autor: Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hodža POLITIČKA SITUACIJA NA ALBANSKOM PODRUČJU TOKOM OSMANSKOGA PERIODA I: DUH OSMANSKOG CARSTVA NA TERITORIJI ALBANACA Kritički uvod u historiju Albanaca Proučavanje i analiza historije Albanaca na današnjoj albanskoj teritoriji, kao i na njihovim etničkim teritorijama okupiranim još od početka 20. stoljeća, nesumnjivo se ... Shfaq »

SITUATA POLITIKE NË TOKAT SHQIPTARE GJATË PERIUDHËS OSMANE

e46d65e169a77906f2ccf7cee4889d7d

I:  NATYRA E SHTETIT OSMAN NË TERRITORET SHQIPTARE Hyrje kritike mbi historinë e shqiptarëve Studimi dhe analiza e historisë së shqiptarëve në territoret e sotme shqiptare, dhe në territoret e tyre etnike të uzurpuara në fillim të shek. XX, konsiderohet padyshim një çështje e vështirë dhe shumë e ndjeshme. Studiuesi për të qenë sa më i drejtë dhe objektiv ka ... Shfaq »

Tefsir i albanski mufessiri u savremeno doba (19. i 20. stoljeće) – HAFIZ ALI KORČA

e46d65e169a77906f2ccf7cee4889d7d

Tefsir i albanski mufessiri u savremeno doba (19. i 20. stoljeće) Autor: Prof. dr. hfz. Hajredin Hodža HAFIZ ALI KORČA Uvod u reformističku vjersku misao Albanaca Reformistička ideološka doktrina među albanskim intelektualcima bila je originalna i veoma rasprostranjena pojava. Ova reformističko-vjerska doktrina nastala je za vrijeme Osmanske vladavine, i doprinijela je do albanskih i bosanskih zemalja na čitavom Balkanu, što ... Shfaq »