Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Të vdekurit po na thërrasin, por a po ju përgjigjemi?

xhamia klleznes 3

Ne të gjithë kemi ndonjë person që ka shkuar në botën tjetër (në botën më të mirë): babai, nëna, gjyshja, vëllai, motra, miku, etj. Vetëm kur i kujton njeriu ata, ndjen dhembje, ndjen keqardhje dhe vështirësi për ndarjen prej tyre. Po i kujtojmë, e si mund t’i harrojmë kur i duam aq shumë? Por me çka e tregojmë ne gjithë ... Shfaq »

Një hutbe kushtuar festave të fundvitit

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër besimtarë, Në hutben e sotme do të flasim për Festat Allahu i Plotfuqishëm ... Shfaq »

Musai (a.s), Benu Israilët dhe toka e ndaluar

hixhra-770x470

Në vitin 1213 p.e.s, Profeti Musa (a.s) doli me popullin e tij, Benu Israilët nga Egjipti, duke u drejtuar për në Palestinë, nëpërmjet shkretëtirës së Sinait. Gjatë ecjes së tyre në shkretëtirë, Musai (a.s) merr urdhër të shkojë në malin Tur, për takimin me Allahun e Madhëruar për një periudhë 30 – të ditore. Periudhë kjo, në të cilën do ... Shfaq »

Sharja nuk përket me njerëzoren

gettyimages-646329503-1-1567535261-1-768x544-1-696x493

Feja Islame i ka dhënë rëndësi të madhe edukimit të besimtarëve për mënyrën e bisedës dhe të shprehjes. Fjalët e dala nga goja e njeriut dëftojnë se sa është i mençur dhe sa është i edukuar me edukatë Hyjnore. Prandaj, fjala që thotë njeriu, mund të jetë e mirë, afirmative dhe ilaç për zemrën e shpirtin, po mund të jetë ... Shfaq »

Zotëria i bijve të Ademit

122116570_3646318715413270_3129961958885366102_n

Profeti Muhamed (a.s) është njeriu më i mirë që ka parë historia e njerëzimit në sipërfaqen e Tokës. Ai është zotëria i bijve të Ademit, është miku i Zotit, vula e profetëve, ai që do të ndërmjetsojë tek Allahu në Ditën e Kijametit. I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Në Ditën e Kijametit unë do të jem zotëria i ... Shfaq »

Me rastin e Ditëlindjes së Pejgamberit alejhis-selam

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Dita e Mevludit, 12 Rebiu-l-evveli, është një prej ngjarjeve më të lumtura dhe frymëzuese për të gjithë muslimanët. Lindja e Pejgamberit, paqja qoftë mbi të, është fillimi i një epoke të re, një periudhe plot dritë, urtësi, dhe mësim. Kjo ditëlindje përfaqëson fillimin e plotësimit të pjekurisë shpirtërore për të gjithë njerëzimin.Jetëshkrimi i Pejgamberit a.s. është burimi më i madh ... Shfaq »

A ka rehati në dynja?

ekologjia

Janë disa gjëra në jetë që njeriu nuk i arrin t’i realizojë plotësisht. Disa të tjerave nuk mund t’ju ikë përfundimisht, ndërsa disa të tjera nuk i ndalon apo i pengon dot. Tre gjëra nuk bënë të injorohen: 1. Nga gjërat që nuk i kemi në këtë jetë, që nuk mund t’i realizojmë plotësisht është jeta e rehatshme, pra, qetësia ... Shfaq »

Etika në biznes, nga një perspektivë Islame

ekologjia

Diskutimi i etikës në sferën e biznesit në përgjithësi është diskutuar në brendi të strukturës të së drejtës së konsumatorit dhe menaxhimit të mirë në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në teori, ekzistojnë shumë principe të etikës në Islam që rrjedhin nga Kurani dhe Hadithi i Profetit Muhamed a.s.. Megjithatë, qëllimi i këtij artikulli është që të diskutohen etika ... Shfaq »

Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për të rinjtë!

-1200-630-5db5b8c15d79e

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër! Tema e hutbes së sotme është: Nderoni të vjetrit dhe kini mëshirë për ... Shfaq »

A dëshiron të jesh pranë Zotit?

muslims-prayer-in-mosque-642999034-5929f9545f9b58595039cf9d-scaled

Nëse dëshiron të jesh pranë Zotit, Profeti a.s thotë: ”Pozicioni kur robi është më pranë me Zotin e tij, është sexhdeja, prandaj i shtoni lutjet tuaja!” A dëshiron të fitosh sevapin e një haxhi? Thotë Profeti a.s: ”Vizita e Qabes (Umreja) gjatë Ramazanit është ekuivalente me një Haxh.” A e dëshiron një shtëpi në Xhenet? Thotë Profeti a.s: ”Kush ndërton ... Shfaq »