Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Do të vjen një kohë tjetër

28575816_10216117175630696_2117295216280642503_n

Në një rast, Abdullah ibn Mesudi (r.a.), i tha një njeriu: Ti po jeton në një kohë në të cilën: – Ka pak këndues të Kuranit (njohës të rregullave të texhvidit), por ka shumë dijetarë të mirëfilltë të cilët i respektojnë kufijtë kuranorë dhe veprojnë sipas tyre. – Ka pak prej atyre që lypin dhe kërkojnë ndihmë, por ka shumë ... Shfaq »

Cilat kaptina nga Kurani duhet lexuar gjatë kohës së depresionit dhe stresit

21

Disa kaptina nga Kurani janë në veçanti të vlefshme dhe të rëndësishme për t’u lexuar gjatë periudhës së anksiozitetit dhe depresionit meqë mesazhet dhe rëndësitë e tyre mund të lehtësojnë dhe mënjanojnë gjendjet e rënda psikike me ndihmën e Zotit … Jeta e kësaj bote nuk është e mbushur me trëndafila. Si qenie njerëzore shpesh vuajmë nga zemra e thyer, ... Shfaq »

Begatitë e dimrit në Islam

150270069_10225623796210269_9097054733385315627_n

Shumë njerëz mendojnë se kur vjen dimri vijnë vetëm probleme, rrugët e mbushura me borë, ngricat e rënda, ftohjet dhe netët e mërzitshme të gjata të dimrit. Kështu dimrin e shikon njeriu i zakonshëm i cili nuk është i vetëdijshëm për mirësitë e Allahut që dimri u sjell njerëzve. Gjithashtu duhet të theksojmë se përfitimet e dimrit nuk pasqyrohen thjesht në skijim ... Shfaq »

Lëre pas vetit farën e ndershme të mbjellur

20131011194142845577-770x470

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nëse vie dita e Kijametit e dikush prej jush e ka në dorë një fidan dhe është në gjendje ta mbjellë, le ta mbjellë.” Bota ndonjëherë duket e frikshme, vend i errët. Ndoshta njerëzit të shikojnë kush je, apo të kuptojnë gabimisht për shkak të paraqitjes, ngjyrës sate, apo funksionit tënd, apo çfarë bart në kokë. ... Shfaq »

Shoqëria e mirë

buqeqeshja

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë: “Njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj le të shikojë njeriu se kë ka për shok”. Sado i aftë të jetë njeriu, sado i pasur apo i zgjuar që të jetë, ai ka nevojë për shokë, për miq e për shoqëri. Ai ka nevojë për shokë që këshillojnë, për miq që e ndihmojnë, ... Shfaq »

Feja në jetë, dhe jeta në fe!

28467965_10216119096838725_2626167115666520532_n

Shumë filozofë janë përpjekur që me të menduarit e tyre dhe me vizionin e tyre të kontribuojnë për të mirën e njerëzve dhe ta ndriçojnë rrugën para tyre. Kjo do të thotë, se edhe këta filozofë kanë hulumtuar për qëllimin e jetës, për moralin. Atëherë, çka është morali?Morali është ai që e bën njeriun njeri, e jo kafshë. Shembullin e ... Shfaq »

Gjatë sprovave dhe problemeve mos u mbyllni në vete!

maxresdefault (1)

Sigurisht nuk është lehtë, njeriu kur  përballet me probleme dhe sprova, shpesh ri në mendime dhe mbyllet në vete. Heshtjen tuaj dhe mendimet e tepërta gjatë problemeve ndërpritni me lutje ndaj Zotit të Madhërishëm. Nëse ndjeheni të lehtësuar kur problemet tuaja i ndani me ndonjë njeri të dashur apo me mjekun, vallë si mund të ndjeheni nëse problemet e juaja ... Shfaq »

Me Zotin para

ecja

Vëllezër dhe motra, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju kudo që të jeni. Nga shprehjet e bukura që populli ynë ka përcjellë brez pas brezi, shprehje të cilën e thonë njerëzit çdo ditë, në çdo hall, në çdo problem, është fjala me Zotin para. E thotë i sëmuri i cili shpreson të bëhet më mirë, me Zotin para ... Shfaq »

Çka është feja?

xhamia klleznes 4

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve! Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe mbi të gjithë pasuesit e tij. Vëllezër të dashur! Hutbeja e sotme titullohet: Çka është feja? Në fillim të kësaj hutbeje do t’ju rrëfej një tregim të vërtetë: Një djalë nga Parisi, duke ... Shfaq »

Le të jemi të kënaqur me atë që kemi!

xhamia klleznes 1

Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi dëshmorët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që kërkojnë rrugën e së mirës. Të dashur vëllezër; Hutbeja e sotme e mban titullin: “Le të jemi të kënaqur ... Shfaq »