Të Fundit

Aktualitete

Shkolla është farz (obligim i detyruar)

307280178_5634486823256625_7234370714348057452_n

Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi shehidët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që kërkojnë rrugën e së mirës. Të dashur vëllezër! Tema e hutbes së sotme është: Shkolla është farz! Pejgamberi (savs), ... Shfaq »

Psikologjia e Religjionit – Pjesa 1

Eid_Moon_sighting_Eid_in_India_Date-Ramadan-e1619521624478

Feja dhe Psikologjia Për të sqaruar lidhshmërinë mes fesë dhe psikologjisë, pikësëpari duhet bërë përkufizimin e fesë. Feja si term i ndërlikuar në gjuhën arabe emërtohet me termin “din” i cili sipas asaj që transmetohet në literaturën fetare mban kuptimet siç janë “traditë, doke, borxh, respekt, rrugë e cila mbahet dhe ndiqet, dënim, shpërblim, popull”.1 Në Kur’anin Famëlartë me termin ... Shfaq »

Jeta jonë ndodhet në këtë tregim

ekologjia

Një ditë prej ditësh, një njeri ishte duke udhëtuar në një udhëtim, në shoqërim të gruas dhe fëmijëve të tij. Në rrugëtim ata takojnë një person, i cili ishte i ndalur në rrugë, me të cilin fillojnë një bisedë: Njeriu e pyeti: Kush je ti? Iu përgjigj: Unë jam Pasuria. Burri e pyeti gruan dhe fëmijët e tij: A ta ... Shfaq »

Allahu na i mëshiroftë nënat tona!!

woman-crying11-500x291

Kushtoni 2 minuta kohë,,, Telefonata e fundit nga NËNA! I lajmërohet nëna në telefon: Ai: Alo. Nëna: Biri im, ku je? Ai (i ndryshon pamja e fytyrës): Jam duke dalë nënë, pse pyet? Nëna: Mirë djali im i dashur por sikur të kishe ardhur të më marrish me makinë sepse kam një çantë të rëndë me gjëra qe kam blerë në ... Shfaq »

A ka folur për ne Pejgamberi savs?

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi dëshmorët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që kërkojnë rrugën e së mirës. Të dashur vëllezër! Ebu Seid el-Hudri (r.a.), transmeton se Pejgamberi (savs), ka thënë: ... Shfaq »

Manifestimi i Ashuras sipas Islamit

xhamia klleznes 1

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut ... Shfaq »

CIVILIZIMI ISLAM

2bcdd1f4fc

Pohimi se Islami nuk ka mundur të formoj civilizim të veçantë, duke e argumentuar këtë me gjendjen e sotme të tyre, i ngjanë vetëm një përralle të cilën e potencojnë armiqtë e Islamit dhe disa mbeturina të tij përbrenda. Të parët e bëjnë me qëllim që Muslimanët t’i veshin me shpirt evropian, ndërsa të dytët e bëjnë që në botën ... Shfaq »

Njerëzve ju është afruar koha e llogarisë së tyre…

xhamia klleznes 3

NJERËZVE JU ËSHTË AFRUAR KOHA E LLOGARISË SË TYRE, E ATA TË HUTUAR NË PAKUJDESI NUK PËRGATITEN FARE PËR TË.. Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe mbi të gjithë pasuesit e tij. Vëllezër të dashur! Tema ... Shfaq »