Të Fundit

Aktualitete

NATA E MADHE E MIRAXHIT, e Shtune, me 21.03.2020

Dome-of-the-Rock-1024x680

Ditën e Shtune, me datë 21.03.2020, është nata e madhe e Miraxhit. Për të gjithë ata që duan ta përcjellin këtë ditë me agjërim, Syfyri mbyllet në orën 04:02 ndërsa Iftari hapet në orën 18:04. Miraxh do të thotë “shkallë, ngjitje, lartësim”. Nata e shënuar e Mi’raxhit bie në natën e 26 të muajit Rexheb (sipas kalendarit hënor) dhe shënon ndodhinë ... Shfaq »

Islami e lidhi tokën me qiellin (Israja dhe Miraxhi)

203320_screenshot

Israja dhe miraxhi është një nga mu’xhizet më të dalluara të Pejgamberit të Allahut Muhamedit, paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, e cila e ngacmon logjikën e njeriut normal të meditojë ma tepër rreth Krijuesit dhe fuqisë së Tij të pakufishme, ndërkaq për besimtarin paraqet stimuls për forcimin e besimit dhe ngritjen e shkallës së vetëdijes së tij ... Shfaq »

Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it

tour17-imghead

Rezymeja e hutbes: - 1. Cka do të thotë Isra dhe Miraxh?, 2. Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it, 3. Përse Isra-ja dhe Miraxh-i?, 4. Si është e mundur Israja dhe Miraxhi?, 5. Perse u zgjodh Mesxhidi Aksaja për të falur namazin me pejgamberë?, 6. Cilat janë mësimet që përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi? *** Falënderimi i takon All-llahut. Atë e ... Shfaq »

Mesazhe në kohë të ‘Corona Virus’

ipb32ePBvt

Falënderimet janë për Allahun xh.sh. Krijuesin e njeriut dhe të gjithçkaje tjetër, e dukshme dhe e padukshme, e dobishme apo e dëmshme, Krijues i vdekjes dhe i jetës, për të na sprovuar se kush prej nesh është më punëmiri. Salavatet janë për Pejgamberin tonë a.s që na ftoi të pastrojmë shpirtin që është fole e besimit tonë dhe të kujdesemi ... Shfaq »

Edukimi i fëmijëve përmes edukimit të vetvetes

2016-10-02-11-37-05

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe ... Shfaq »

Pse Allahu e do kaq shumë kur dikush pendohet?

17365_290027307234_280205302234_3318905_480860_n1

/“Ma jep këtë psherëtimën tënde, dhe merre namazin tim.”/ Duke u penduar dhe duke kërkuar falje, ne, në fakt, e pranojmë mëkatin, e dimë se jemi të këqij dhe akoma lutemi, dhe brengosemi që kemi mëkatuar, dhe kjo, pikërisht është ajo që Allahu e do më shumë, prandaj Pejgamberi (savs) ka thënë: “Nëse ju nuk do të bënit mëkate, Allahu ... Shfaq »

Kuptimi i jetës

2016-08-12 12.41.08

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet dhe paqja e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: “Kuptimi i jetës” Pejgamberi ... Shfaq »

Mos ta humbim përjetësinë për shkak të dynjasë kalimtare!

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Falënderimi i qoftë Allahut, të Urtit dhe të Gjithëdijshmit, i cili ka krijuar gjithçka me masë dhe njerëzve u ka dhuruar begati të panumërta. Salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit tonë të dashur, Muhamedin (savs), familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Xhemat i nderuar! Tema ... Shfaq »

Ushqeni të uriturit dhe ndihmoni të nevojshmit!

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet dhe paqja e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Pejgamberi (savs), ka thënë: “Kur të gatuani ushqim (supë, ... Shfaq »

Rregullat e sheriatit për veshjen e meshkujve

1052172_611638648855537_574731821_o

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të gjitha botëve. Salavatet dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin e fundit, Muhamedin (savs), mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe të gjithë ata që kanë jetuar dhe vdekur me besim në zemër. Vëllezër të respektuar : Islami është fe e natyrshme. Nuk përcakton dhe nuk vendos rregulla të sheriatit përveç për të mirën e ... Shfaq »