Të Fundit

Aktualitete

Bereqeti – prania e të mirës në çdo gjë…

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Vëllezër të dashur! Në hutben e sotme do të flasim për bereqetin. Fjalën bereqet ne shpesh e shqiptojmë me gjuhët tona dhe e kërkojmë në çdo kohë dhe rast, por çka është bereqeti dhe si ta sigurojmë atë në pasuritë tona, në familjet tona dhe në bizneset tona? Bereqeti në kuptimin gjuhësor, do të thotë, tepricë e diçkaje dhe rritje e ... Shfaq »

E dëshiroi haramin, andaj Allahu ia ndaloi hallallin!

xhamia

Tre muaj më parë në Repartin e Kujdesit Intensiv në spital, u njoftova me një djalë 27-vjeçar, i cili, megjithëse nuk më njihte, më shikoi me një vështrim që fliste më shumë se 1000 fjalë. Duke e shikuar përmes qelqit që e ndante korridorin nga dhoma, menjëherë e kuptova se në çfarë gjendje ishte, por edhe ai e ndjeu këtë, ... Shfaq »

A do të na besonte neve Omeri r.a.?

hixhreti

Allahu i Plotfuqishëm nuk ka krijuar asgjë kot, asgjë nuk ka urdhëruar kot. Çdo gjë që ka krijuar, Ai e ka bërë me masë, gjithçka që ka urdhëruar, e ka bërë me arsye. Të gjitha krijesat e Allahut, e lavdërojnë dhe madhërojnë Krijuesin. Kjo është edhe detyrë e njeriut, dhe për ta arritur këtë, për t’u bërë besimtar i vërtetë, ... Shfaq »

Edhe puna është ibadet

c5c9b51ad40ee17443acaa922ec59b9a_XL

Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.(Nahl: 97.) I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Nuk është i plotë imani pa vepra dhe nuk pranohet vepra pa ... Shfaq »

Njeriu thotë: kam nafakë të vogël…

auto_a-641453470172

Njeriu thotë: kam nafakë të vogël. me këtë mendon se nuk ka mjaft para. por nafaka dhe furnizimi nuk janë vetëm paratë Njeriu thotë: kam nafakë të vogël, me këtë mendon se nuk ka mjaft para. Por nafaka dhe furnizimi nuk janë vetëm paratë. Nafakë është gjithçka që përdorim dhe shfrytëzojmë në këto momente. Ajri që e thithim, zemra që ... Shfaq »

“Ata, që më së shumti më duan nga ymeti im…”

64383_10151291539567294_1835865970_n

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut, Krijuesit Fuqiplotë, i Cili, dashurinë e Tij për njeriun e dëshmoi edhe nëpërmjet dërgesës së pejgamberëve dhe mbështetjen e tyre me anë të Librave të zbritur. Salavatet më të përzemërta, ia dërgojmë sot, në këtë ditë dhe në çdo ditë, më të mirit të krijesave të Zotit, zotërisë ... Shfaq »

Si t’i luftoj mendimet e këqija që më pushtojnë?

İ26

Pyetje:”Një mori pyetjesh dhe mendimesh të këqija më rrethojnë. Ulur apo në këmbë, duke ngrënë apo duke pirë, në çdo gjendje që të jem, më vijnë mendime nga më të ndryshmet rreth islamit, Zotit dhe krijimit. Më duket sikur nuk jam më myslimane siç kam qenë. Madje, do të thosha që më duket vetja si jobesimtare, mohuese e Zotit. Ndjej ... Shfaq »

ISLAMI ËSHTË ZGJIDHJA

Shaykh-Zayid-mosque-shutterstock

Imazhet më të theksuara të shoqërive jofetare (1) Një vështrim sado i thjeshtë në shoqëritë perëndimore do të na mundësonte të kuptojmë për zhveshjen e tyre nga vlerat shpirtërore. Për pasojë, sot, në këto shoqëri mund të vëresh avancim të madh teknologjik por edhe ngecje morale. Sejjid Sabik [Allahu e mëshiroftë!], duke folur për këtë gjë, numëron tri pasoja të ... Shfaq »

Mbyllni sytë për pak dhe përfytyrojeni veten në krah të Pejgamberit (a.s)…

desert-palms

Mbyllni sytë për pak dhe përfytyrojeni veten tuaj në krah të Pejgamberit (a.s), atë ditë kur nisi rrugëtimin e tij të gjatë e të rrezikshëm për jetën dhe misionin e tij, nga vendlindja e shtrenjtë, Meka, drejt Jethribit, Medines së Ndriçuar me nuranijetin e tij… Mendojeni këtë për pak, teksa sillni ndër mend fjalën e tij të transmetuar nga Ibni ... Shfaq »

Çfarë nuk guxojë të bëj gjatë xhunubllëkut ?

pyetje-pergjigjeza

Pyetja: Esselamu alejkum! E kam parasysh se pas marrëdhënieve intime me burrin duhet të merret gusul, por ajo që më shqetësoi ishte ajo që lexova në internet se nuk guxojmë, në këtë gjendje, as t’i japim gji foshnjës apo se të përgatisim diçka për të ngrënë. Çfarë në fakt më ndalohet gjatë kësaj gjendjeje? Përgjigjja: Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim. Elhamdulil-lah, ves-salatru ves-selamu ala ... Shfaq »