Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Sikur Pejgamberi a.s. po flet për neve!

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Vëllezër të dashur, xhemat i respektuar! Ebu Seid el-Hudrij (r.a.), thotë se Pejgamberi (savs), ka thënë:“Kush e shfrytëzon të lejuarën dhe ushqehet me hallall, kush e ndjek sunetin tim, dhe nuk i bën keq askujt, do të hyjë në xhenet!” Sahabët e pranishëm i thanë:“O i Dërguari i Allahut, shumica prej nesh jemi të tillë!’ Pejgamberi (savs), tha: “Në shekujt që do të ... Shfaq »

Vlera e buzëqeshjes

buqeqeshja

A jemi kaq të këqij sa nuk dimë t’u buzëqeshim njerëzve që i takojmë gjatë ecjes? Pse kënaqemi me krenarinë tonë dhe pse gjithmonë kërkojmë diçka për kthim, duke thënë: “Përse mua nuk më buzëqeshet njeri?” Kështu që ne i shmangim edhe zogjtë që ndalen në rrugën, të cilët Allahu na i dërgon të na gëzojë ne. Nuk jemi të ... Shfaq »

Sadakaja nuk ia pakëson pasurinë një personi

670px-Help-Poor-Children-to-Have-a-Better-Future-Step-2

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar dhe kanë vdekur me besim në zemër. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: „Sadaka nuk ia pakëson pasurinë e një personi“ Muslimanët ... Shfaq »

Vlera e muajit Rexheb …

150937296_10225623792610179_8503451729062592096_n

Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na  jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin (a.s.) mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar me të vërtetën në zemrat ... Shfaq »

Begatitë e dimrit në Islam

150270069_10225623796210269_9097054733385315627_n

Shumë njerëz mendojnë se kur vjen dimri vijnë vetëm probleme, rrugët e mbushura me borë, ngricat e rënda, ftohjet dhe netët e mërzitshme të gjata të dimrit. Kështu dimrin e shikon njeriu i zakonshëm i cili nuk është i vetëdijshëm për mirësitë e Allahut që dimri u sjell njerëzve. Gjithashtu duhet të theksojmë se përfitimet e dimrit nuk pasqyrohen thjesht në skijim ... Shfaq »

Historiku i Kalendarit Hënor

ISLAMIC-MONTHS-CLOCK

Kalendari hënor është një kalendar të cilin arabët e kanë përdorur shekuj para islamit, por emrat e muajve ndryshonin nga një fis në një fis tjetër. Ndryshimi i emrave të muajve, shkaktonte probleme në përcaktimin e sezonit të haxhit, gjë e cila i nxiti krerët e fiseve që të mblidhen dhe të dakordohen rreth emërtimit të muajve. Në vitin 412, ... Shfaq »