Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Sadakatu-l-fitri

SadekatulFitriKolikoDati-660x330

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i Madh, i di qëllimet.” (El-Bekare, 261). Të nderuar vëllezër e motra! Jemi në muajin Ramazan dhe po kalojmë gjysmën e tij. Kjo është hutbeja e ... Shfaq »

A dëshironi që në një ditë të agjëroni dy herë?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

/Shpërblimi për organizimin e iftarit për agjëruesin/ Një mundësi e shkëlqyer e cila gjendet para nesh gjatë muajit ramazan është organizimi i iftarit për agjëruesin. Një shumicë nuk janë të vetëdijshëm për faktin, se sa shumë shpërblim ka ai i cili e ushqen agjëruesin dhe i përgatit iftar atij. I Dërguari i Allahut (savs), ka thënë: “Kush e ushqen një ... Shfaq »

Dhjetëshja e artë e Ramazanit

b80cfue8_ramadan_625x300_12_April_21

Çdo çast dhe kohë e Ramazanit është me vlera të posaçme dhe me bekim. Mirëpo, fundi i tij është i artë, është plotë mirësi e begati. Kjo pjesa e fundit, kjo dhjetëshja e fundit, i ngjan atij metrazhi të fundit të garuesve, të cilët, në fund e japin maksimumin për ta fituar cakun, për ta arritur fitoren. Pejgamberi a.s. në ... Shfaq »

Çka mund të bëni për të vdekurit tuaj në ramazan?

ramadan-mubarak-golden-moon-background

“Nëna ime e ndjerë më kujtohet në ramazan më shumë sesa në çdo muaj tjetër. Në të vërtetë, ky muaj nuk është mëshirë vetëm për të gjallët, por edhe për të vdekurit, sepse në këtë muaj bëhen më shumë vepra të mira në emër të tyre (dhe prej të cilave ata përfitojnë). E lus Allahun që t’i mëshirojë ata dhe ... Shfaq »

Pesë gjërat që umetit të Muhamedit a.s. i janë dhënë në Ramazan

1001379_223041187848238_1191612663_n

Muhamedi a.s. ka thënë: “Në muajin Ramazan, Ymetit tim i janë dhënë pesë gjëra që nuk i janë dhënë asnjë të dërguari tjetër përpara meje: së pari, natën e parë të Ramazanit Allahu xh.sh, agjëruesit i sheh me shikimin e Vet dhe, kë ta shikojë Allahu, atë nuk e dënon; së dyti, aroma e gojëve të agjëruesve është më e ... Shfaq »

I’tikafi në Ramazan

itikaf+2

I’tikaf do të thotë të kaluarit në ibadet ditë dhe net të caktuara,ndërkaq, personi i cili e kryen këtë quhet mu’tekif. Ky ibadet specifik është përmendur në Kur’an andaj mund të thuhet se është i vërtetuar me Kur’an, Sunet dhe ixhma’(konsensus të ulemave islamë). Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: ,,… e kur jeni të izoluar (në i’tikaf)në xhamia,mos t’uafroheni atyre(grave ... Shfaq »

Zakone të bukura Islame

xhamia

Thuaj: Bismil-lah (Në emër të Allahut) – kur bën diçka. Thuaj: Já Allah (O Allah) – kur të kesh dhimbje dhe telashe. Thuaj: Estagfirullah (Më fal o Allah) – kur pendohesh për një vepër të keqe. Thuaj: E údhu bil-lah (Kërkoj mbrojtje nga Allahu) – për të treguar se diçka është e neveritshme për ty. Thuaj: Es-selámu alejkum (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju) – kur e takon ... Shfaq »

Ju ftojmë në aksionin humanitar “Shporta e Ramazanit 2021”

SHPORTA E RAMAZANIT = 2021

Edhe ky Ramazan sikur Ramazani i kaluar  do të jetë ndryshe për mbarë botën mbarë, e në veçanti tek ne, ku e kaluam në shtëpi, me familjen më të ngushtë. E kaluam të izoluar dhe të kufizuar në lëvizjet tona nga pandemia e Covid-19 që e ka kapluar krejt globin. Nëse ato familje në nevojë që ishin dhe që ju ... Shfaq »

Në pritje të Ramazanit 2021

ramadan-mubarak-golden-moon-background

Vëllezër dhe motra në Islam! Tema e hutbes së sotme është: ‘Në pritje të ramazanit të vitit 1442 h. /2021’. Sipas Takvimit të Bashkësisë Islame në Republikën e Kosovës për vitin 2021,dita e parë e ramazanit të bekuar – me vullnetin e Allahut –do të jetë të martën, më 13 prill 2021, kurse një natë para saj (të hënën në ... Shfaq »

Malli për Ramazanin

b80cfue8_ramadan_625x300_12_April_21

“Thuaj: “Vetëm mirësisë së All-llahut dhe mëshirës së Tij le t’i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.” (Junus, 58) “Për agjëruesin ka dy gëzime: Gëzimi i parë është kur të çel iftar, kurse gëzimi i dytë është kur të takojë Allahun xh.sh. në Ditën e Gjykimit.” (Hadith, Imam Muslimi) Ardhja e muajit të bekuar të ... Shfaq »