Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Tregimi për njeriun që e la nënën e tij në shkretëtirë

Grandparents-Day

Në një fis të tillë jetonte një njeri që kishte një nënë të moshuar, e cila nuk kishte tjetër fëmijë përveç tij. Duke marrë parasysh se ajo ishte në moshë të shtyrë shpeshherë e humbte memorien, prandaj ajo kurrsesi nuk pranonte të ndahet nga djali i saj. Por, sjellja e saj e neveriste njeriun, saqë mendonte se kjo ia zvogëlonte ... Shfaq »

Kujdesi i Muhamedit a.s. ndaj të moshuarve dhe të vërfërve

temoshuardepresion

I Dashuri ynë, Muhammedi a.s., diti t’i vlerësojë dhe t’i çmojë shumë lartë gjyshet dhe gjyshërit, nënat dhe baballarët, duke u dhënë të drejtën e respektit dhe nderimit. Ai shumë shpesh thoshte:“Nuk është prej nesh ai i cili nuk i respekton pleqtë.” Pra, nuk është si Muhammedi a.s., në besim (iman), në jetën e tij përkushtuar Allahut, respektivisht në jetën ... Shfaq »

“Unë e kam zemrën e pastër!”

Broken-heart-two-part-heart-wallpaper

“Unë e kam zemrën e pastër” këtë shprehje besoj se e dimë të gjithë. Shpesh herë dëgjojmë shprehje të tilla si “ Ndoshta nuk jam besimtar por kam zemrën e pastër, nuk i bëj askujt dëm, nuk i ha hakun njeriu, Zoti e di se kush jam unë”. Njerëzit duke përdorur këto lloj shprehjesh tashmë të njohura nga të gjithë, ... Shfaq »

Vlera e Diturisë

libri_da_leggere_412451139

Ajetet e para që ua shpallën Pejgamberit tonë Muhamedit a.s. ishin pesë ajetet e para së sures “Alak” ku Allahu xh.sh. thotë: “ Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë). (Alak, 1). Urdhri hyjnor “Lexo” nuk i drejtohet vetëm Pejgamberit a.s personalisht, por i drejtohet të gjithë ymetit mysliman. Të gjithë profetët para profetit Muhamed a.s, ... Shfaq »

Emri i Zotit, Er-Rezzak (Furnizuesi) 2

27 12 2013 - 1 (3)

Siç e kemi përmendur edhe në fillim të këtyre faqeve, synimi ynë, me trajtimin e këtyre temave, është njohja e All-llahut të Madhërishëm. Dikush mund të thotë se emrat dhe cilësitë e All-llahut të Madhërishëm janë të shumtë dhe nuk mbahen mend të gjithë. Këtyre njerëzve unë u them që më e rëndësishme se të mësosh dhe të mbash mend ... Shfaq »

100 sunnete të jetës së përditshme të Pejgamberit s.a.v.s.

h27E1

I. Sunnete para shkuarjes në banjo, gjatë qëndrimit në të dhe pas daljes nga ajo  1. Hyn në banjo me kokë të mbuluar. 2. Hyn në banjo me këpucë (është fjala jo këmbëzbathur a me çorape, pra bie fjala me papuçe, etj. – shën. i përkth.) 3. Lexoje du’anë para se të hysh në banjo. 4. Hyn në banjo me ... Shfaq »

Muhammedi a.s., burim i mëshirës dhe i dashurisë

Muhamedi.a.s

Pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Zotit, të cilët ai i ka pajisur me cilësi të ndryshme. Ndërkaq Muhammedi a.s., si i fundit i pejgamberëve, zë një pozitë më të veçantë. Me të është plotësuar zinxhiri i pejgamberisë, është kurorëzuar kjo detyrë e shenjtë. Përveç asaj që Muhammedi a.s. është “mëshirë për të gjitha botët”, me emërtimin e tij me ... Shfaq »

Emri i Zotit, Er-Rezzak (Furnizuesi) 1

635027606124487081kainatsergisi_kus_rizik

Në këtë temë do të jetojmë me emrin e Zotit, Er-Rezzak. Thotë All-llahu i Madhërishëm në Kur’an: ”All-llahu është Furnizuesi me fuqi të madhe.” (Edh-Dharijat: 58) Qëllimi ynë me këtë temë është të sigurohemi dhe të bindemi se rizku dhe furnizimi ynë është në dorën e All-llahut të Madhërishëm. Pasi të bindemi për këtë, do të biem dakord mbi tre ... Shfaq »

Kurani dhe mrekullia e hekurit

zeljezo-02.gif-770x470

Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kuran. Në suren El Hadid, d.m.th. në suren e Hekurit thuhet: “Ne e kemi zbritur hekurin, në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit…” (El Hadid 25) Fjala “zbritëm poshtë” e përdorur veçanërisht për hekurin në këtë ajet, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik që do të ... Shfaq »

Kërkoi mangësi dhe kundërthënie në Kuran, gjeti diçka tjetër

8af7c5d3

Orientalisti Gery Miller, i cili u mundua të gjej kontradiktë në Kuran, pas një hulumtimi të gjatë të këtij libri pranoi islamin dhe tani ligjëron në tematika që kanë të bëjnë me Kuranin, shkruan portali korisno.net Dr. Gery Miller është profesorë i matematikës dhe logjikës në universitetin e Torontës. Ka qenë njëri nga “thirrësit” aktiv të krishterimit, gjithashtu është prej ... Shfaq »