Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Materialet pornografike

pornografi-500x300

Ndërkohë që një i ri ulet para kompjuterit dhe hap materiale pornografike, mendon se nuk po i bën keq askujt. Ai nuk e di se po i bën keq vetes së tij, se ai vetë është viktimë. Ai nuk e di se ka marrë tatëpjetën drejt vartësisë dhe jo çdo lloj vartësie, pasi bëhet fjalë për një vartësi të pakufizuar ... Shfaq »

THËNIET E MENDIMTARËVE ME FAMË BOTËRORE RRETH ISLAMIT, KUR’ANIT DHE MUHAMEDIT A.S.

prophet_01_600-600x310

THËNIET E MENDIMTARËVE ME FAMË BOTËRORE RRETH ISLAMIT, KUR’ANIT DHE MUHAMEDIT A.S. Senad Maku Në këtë artikull do të përmbledhim fjalët dhe mendimet e disa mendimtarëve të shquar botëror, të cilët, pas studimeve të thella, kanë dhënë deklaratat e tyre për fenë Islame, Kur’anin e Madhërishëm dhe për Muhamedin a.s. Të shkruhen të gjitha mendimet e njerëzve të shquar botëror ... Shfaq »

FENOMENI I SHPIFJEVE NDAJ KURANIT FAMËLARTË

17

FENOMENI I SHPIFJEVE NDAJ KURANIT FAMËLARTË Senad Maku “Atij nuk mund t’i mvishet e pavërteta nga asnjë anë; është i zbritur prej të Urtit, të lavdishmit”. (Kur’an: Fssilet 42) “Përkundrazi, Ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën dhe ajo (e vërteta) triumfon mbi të ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket”. (Kur’an: Enbija 18) Prej çështjeve kryesore që kundërshtarët e Islamit janë ... Shfaq »

Feja Islame në trojet shqiptare gjatë Osmanlinjëve

foto.php

Feja Islame në trojet shqiptare gjatë Osmanlinjëve Senad Maku Shqiptarët i përkasin një populli ndër më të lashtët të Evropës. Përhapja e Islamit në botë e veçan në trojet shqiptare, ka qenë, është dhe do të jetë çështje mjaft e vështirë dhe komplekse. Që të hedhet dritë në këtë temë, nevojitet një qasje multidisiplinore dhe serioze historike, kulturore, shoqerore, filozofike, ... Shfaq »

FEJA ISLAME – A është përhapur me forc ?

foto.php

FEJA ISLAME – A është përhapur me forc? Senad Maku Për Islamin dhe çështjet e përhapjes së tij është folur vetëm në kontekstin negative. Një zhurmë e padëgjuar bëhet sot në botë kundër Islamit, duke ia mveshur atij të gjitha të zezat që kanë ndodhur e sidomos që ndodhin gjatë kohës që po kalojmë. Prandaj në përgjithësi, gjithçka thuhet e ... Shfaq »