Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Filloi aksioni humanitar “Shporta e Ramazanit 2018”

LIGHT REKLAMA - UL

XHAMIA E KLLEZNËS – me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit, për të gjashtin vit me radhë ndërmerr aktivitetin e radhës humanitarë në bashkëpunim me ju bamirës të nderuar në ndarjen e ndihmave që do t’iu dedikohen: jetimëve, skamnorëve, personave me aftësi të kufizuar dhe nevojtarëve në tërë territorin e komunës së Ulqinit me rrethinë dhe Krajë. Andaj kërkojmë ... Shfaq »

Cilat mëkate janë më të “preferuara” tek Allahu sesa veprat e mira?

Blue-Mosque

Pyetja nga titulli duket e pazakonshme dhe e çuditshme. Dikush ndoshta mund të mendojë se është në pyetje ndonjë konstatim plotësisht i gabuar, e madje edhe i pamundur. Megjithatë, është fakt se ndonjëherë mëkatet e bëra, nëse shoqërohen me pendim të sinqertë dhe pranim të dobësisë para Krijuesit Suprem, besimtarit i sjellin më tepër dobi sesa shumë vepra të mira ... Shfaq »

Çka duhet ta këshillojmë personin që agjëron, por nuk falet?

ramazan

Njeriu nuk falet, dhe nëse i themi atij që edhe të mos agjërojë, sepse agjërimi pa namaz nuk do të pranohet, atëherë e kemi dorëzuar në duart e armikut tij dhe tonin më të madh – shejtanit. A nuk është më mirë t’i thuhet atij le të agjërojë, dhe kështu ta mbajë një lidhje me Zotin, dhe ndoshta për shkak ... Shfaq »

A na do Allahu?

jpg

Shejh Ali Tantavi thotë se njëherë e pyeti veten se a e do Allahu? Andaj e mori Kuranin që të shoh se a i posedon karakteristikat e njerëzve të cilët Allahu i ka përmendur se i do. Në Kuran e gjeti se Allahu i do el-mutekinet (të devotshmit), andaj tha: “Nuk mendoj se jam ndonjëri prej tyre.” Pastaj zbuloi se ... Shfaq »

Një lutje për Ramazan

mirac-bedenen-m

Elhamdulil-lāhi rabbil-ālemīn. Vessalātu vesselāmu alā resūlil-lāh … ● O Allah, Ty të takon çdo falënderim. Ti na krijove, na furnizove dhe na bëre muslimanë. Ti je i lavdëruar o Allah, kurse ne bëjmë mëkate përkundër begative që na ke dhuruar, ne jemi të pabindur ndaj Teje, përkundër fuqisë dhe madhështisë Tënde. ● O Allah, nëse Ti nuk na fal, kush ... Shfaq »

A është musliman ai që nuk e fal namazin e xhumasë?

itikaf+2

PYETJE: Esselamu alejkum! Dua t’ju pyes se çfarë ndodh nëse e lëshojmë namazin e xhumasë. Nëse p.sh. e lëshojmë xhumanë dhe arrijmë ta falim para namazit të ikindisë, a do ta falim atëherë namazin e drekës? Ose nëse kurrsesi nuk arrijmë ta falim para ikindisë, atëherë a duhet së pari ta falim namazin e drekës (me kaza), dhe pastaj ta ... Shfaq »

Një hadith për kohën tonë

islam

Jetojmë në një kohë të cilën qysh herët e ka parashikuar Pejgamberi ynë i dashur, në hadithin e tij duke i paralajmëruar shokët me fjalët: “Si do të veproni kur gratë t’i përkushtohen zinasë (prostitucionit), e rinia të zhytet në sharje dhe kumar?” – i pyeti Pejgamberi a.s. shokët e tij. “Vallë, a mund të vijë ajo kohë, o i ... Shfaq »

Këshilla për muslimanët në Ramazan

10384603_902627809752298_8953447505385844218_n

1. Ramazani është një mundësi shumë e mirë për besimtarët që të përtërijnë përkushtimin e tyre ndaj Krijuesit dhe Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Ky përkushtim duhet të jetë i jashtëm dhe i brendshëm, në mënyrë që myslimani, jo vetëm të lexojë më shumë Kuran dhe të falet më shumë, por duhet ta bëjë këtë, duke menduar me përulje dhe ... Shfaq »

Magjistarët kanë disa shenja me të cilat dallohen nga të tjerët…

hqdefault

Padyshim, magjistarët kanë disa shenja me të cilat dallohen nga të tjerët. Dhe, prej shenjave të tyre janë: 1. Magjistari kërkon nga i sëmuri emrin e tij dhe të nënës se tij apo saj. Dijetari i madh i shekullit të 20-të, Abdulaziz Bin Baz është pyetur për ata që vetëquhen si Mjek popullor. Lidhur me ketë çështje, ai thtë se ... Shfaq »