Të Fundit
Video: SHPORTA E RAMAZANIT 2020 në Xhaminë e Klleznës.

Video: SHPORTA E RAMAZANIT 2020 në Xhaminë e Klleznës.

Falënderimi i qoftë Zotit dhe Zoti ju shtoft pasurinë bamirës. Amaneti juaj po realizohet në këto netë Bajrami.
Sot po bëhet shpërndarja e Shportës së Ramazanit për, mbi 220 familje.
Vazhdojmë…

SHPORTA RAMAZANIT 2020