Të Fundit
Argëtimi me nxënës krahas mësim-besimit në xhaminë tonë

Argëtimi me nxënës krahas mësim-besimit në xhaminë tonë

Krahas mësimit fetarë, argëtimi i nxënësve nuk mungon, çdo javë lojëra dhe argëtime të ndryshme.
Çdo të diele ora 11:00 në Xhaminë e Klleznës.
Ju mirëpresim.

2016-06-26 11.24.22 2016-06-26 11.25.07 2016-10-16 11.16.52 2016-11-06 11.11.28 2017-05-28 11.57.55 2017-05-28 12.11.05 2017-05-28 12.11.16