Të Fundit

Aktualitete

Historia e xhamisë së Profetit a.s

01f265cfb3b283eb679086fd4f096b7e_1302979461

Emri i vjetër, Jethrib… Yethribi, pasi u nderua me hixhret, më vonë mori emrin Medinetu Muneuere që ka kuptimin: Qyteti i ndriçuar me dritën e Allahut dhe të Islamit… më vonë, kur Hz.Pejgamberi u vendos në të, mori emrin Medinetu Nebi që ka kuptimin: Qyteti i Pejgamberit… Data kur i Dashuri Pejgamber a.s emigroi bashkë me myslimanët e tjerë nga ... Shfaq »

Forumi Rinor jep shfaqjen e radhës me 07.02.2015, ora 19:00

FILMI 1

JU MIRËPRESIM NË SHFAQJEN E RADHËS Programi i së shtunës mbrëma me 07.02.2015 Në ora 18:40 do të falim namazin e Jacisë. Në ora 19:00 shfaqja e filmit. Në fund Koktej me pjesëmarrësit në shfaqje dhe diskutime të ndryshme. Ju mirëpresim. Kryesia e Forumit Rinor i Xhamisë së Klleznës. Shfaq »

Tregimi për njeriun që e la nënën e tij në shkretëtirë

Grandparents-Day

Në një fis të tillë jetonte një njeri që kishte një nënë të moshuar, e cila nuk kishte tjetër fëmijë përveç tij. Duke marrë parasysh se ajo ishte në moshë të shtyrë shpeshherë e humbte memorien, prandaj ajo kurrsesi nuk pranonte të ndahet nga djali i saj. Por, sjellja e saj e neveriste njeriun, saqë mendonte se kjo ia zvogëlonte ... Shfaq »

Kujdesi i Muhamedit a.s. ndaj të moshuarve dhe të vërfërve

temoshuardepresion

I Dashuri ynë, Muhammedi a.s., diti t’i vlerësojë dhe t’i çmojë shumë lartë gjyshet dhe gjyshërit, nënat dhe baballarët, duke u dhënë të drejtën e respektit dhe nderimit. Ai shumë shpesh thoshte:“Nuk është prej nesh ai i cili nuk i respekton pleqtë.” Pra, nuk është si Muhammedi a.s., në besim (iman), në jetën e tij përkushtuar Allahut, respektivisht në jetën ... Shfaq »

U mbajt Mevludi tradicional për Muhamedin a.s.

17

Nga programi “Mirë se erdha o Resulall-llah” në mesditën e ditës së Dielë, me 18.01.2015, pas faljes së namazit të drekës në Xhaminë e Klleznës u mbajt Mevludi tradicional për nder të përkujtimit të lindjes së Pejgamberit tonë të dashur Muhamedit a.s. Në këtë Mevlud tradicional morën pjesë imam të xhamive të tjera të rrethinës si dhe familjar të ndryshëm ... Shfaq »

Forumi Rinor shënoi programin “Mirë se erdhe o Resulall-llah” kushtuar Muhamedit a.s.

2014-11-30 15.16.49

Të shtunën, respektivisht më 17.01.2015, pas faljes së namazit të Jacisë, në orën 19:00 në xhaminë e Klleznës, u realizua programi “Mirë se erdhe o Resulall-llah” nga Forumi Rinor i Xhamisë së Klleznës në kuadër të Kinemasë Islame kushtuar Jetës dhe Misionit të Muhamedit a.s. Në një ambient jashtëzakonisht të ngrohtë dhe modest, programin e filloi imami i xhamisë, ku, ... Shfaq »

Tërmeti, fenomen i rastësishëm apo ndëshkim prej Allahut !?

pese_te_paverteta_per_termetet

Allahu i Madhëruar në Kur’an ka thënë: “Andaj, ata përjetuan tërmetin dhe u gdhinë në shtëpitë e tyre kufoma të ngrira.” (Kur’ani, El-A’raf, 78).   1. Hyrje       Tërmeti (dridhja e tokës) është fenomen natyror, që i godet vendet e ndryshme të botës. Pasojat e tij, kryesisht janë fatale. Shkenca e shkencëtarët kanë diskutuar për shkaqet fizike të ... Shfaq »

“Unë e kam zemrën e pastër!”

Broken-heart-two-part-heart-wallpaper

“Unë e kam zemrën e pastër” këtë shprehje besoj se e dimë të gjithë. Shpesh herë dëgjojmë shprehje të tilla si “ Ndoshta nuk jam besimtar por kam zemrën e pastër, nuk i bëj askujt dëm, nuk i ha hakun njeriu, Zoti e di se kush jam unë”. Njerëzit duke përdorur këto lloj shprehjesh tashmë të njohura nga të gjithë, ... Shfaq »

Vlera e Diturisë

libri_da_leggere_412451139

Ajetet e para që ua shpallën Pejgamberit tonë Muhamedit a.s. ishin pesë ajetet e para së sures “Alak” ku Allahu xh.sh. thotë: “ Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (çdo gjë). (Alak, 1). Urdhri hyjnor “Lexo” nuk i drejtohet vetëm Pejgamberit a.s personalisht, por i drejtohet të gjithë ymetit mysliman. Të gjithë profetët para profetit Muhamed a.s, ... Shfaq »

Emri i Zotit, Er-Rezzak (Furnizuesi) 2

27 12 2013 - 1 (3)

Siç e kemi përmendur edhe në fillim të këtyre faqeve, synimi ynë, me trajtimin e këtyre temave, është njohja e All-llahut të Madhërishëm. Dikush mund të thotë se emrat dhe cilësitë e All-llahut të Madhërishëm janë të shumtë dhe nuk mbahen mend të gjithë. Këtyre njerëzve unë u them që më e rëndësishme se të mësosh dhe të mbash mend ... Shfaq »