Të Fundit
Si të përfitojmë mirësitë e Zotit

Si të përfitojmë mirësitë e Zotit

– Shto respektin e prindërve, Allahu do t’i lehtësoj obligimet dhe punët e jetës.

– Shto sadakanë, Allahu do ta shtoj nafakën dhe furnizimin.

– Shto kujdesin dhe përulësinë ndaj namazit, Allahu do ta shtojë lumturinë dhe ndjenjat pozitive.

– Shto lutjen, Allahu do ta shtojë kujdesin e Tij ndaj teje.