Të Fundit
KONKURS për regjistrim në Shkollën Fetare Islame

KONKURS për regjistrim në Shkollën Fetare Islame

Të nderuar, Nxënës të shkollave fillore dhe të mesme.
Bëhuni pjesë e programit mësimor në Shkollën Fetare Islame në Xhaminë e Klleznës.
Regjistrimet përfundojnë ditën e Diele me datë 16.09.2018.
Në ora 11:00 do të bëhet regjistrimi, njoftimi me nxënës dhe procesit mësimorë

Me respekt, Mësimdhënësi
Senad ef. Maku.

SHKOLLA FETARE ISLAME 2018