Të Fundit
Rregullimi i minaresë së xhamisë së Klleznës

Rregullimi i minaresë së xhamisë së Klleznës

Përfunduan me sukses punimet në minarenë e xhamisë së Klleznës, duke e shtuar dhe rrituar edhe me lart nga ajo e vjetra majen e minaresë nga bakri rreth 5 metra lartësi.

0.02.01.bdbb07b3bb109205709610de176ef1037343c66a3018e5bc94a61e2a342a59bf_full 0.02.01.e222b2680e32195fea14e0aef5305482e1d9147b917a0f8da9d0f5e6e55e8caa_full 2016-06-26 13.57.45 2016-06-26 14.00.09 2016-07-03 10.42.53 2016-07-03 10.43.16 2016-07-03 10.43.23 2016-07-03 10.43.55 2016-07-03 12.21.56 2016-07-03 12.54.47 2016-07-03 13.05.35 2016-07-03 13.06.42 2016-07-03 13.06.51 2016-07-03 13.12.58 2016-07-05 09.35.04 2016-08-12 12.41.08 2016-08-12 12.41.48