Të Fundit
Program fetarë në Xhaminë e Klleznës, E Diele 10.12.2017, ora 12:00.

Program fetarë në Xhaminë e Klleznës, E Diele 10.12.2017, ora 12:00.

Mevludi Sherif në Xhaminë e Klleznës…

XHAMIA E KLLEZNES 2017-1