Të Fundit

Pyetje-Përgjigje

Prejardhja e festimit të Vitit të Ri

16824_181116148698104_443793393_n

Feja krishtere Feja krishtere është fe e cila zanafillën e saj e shënon me lindjen e të Dërguarit të tyre, Isaut a.s. (Jezu Krishtit). Në kohën kur Bijtë i Israilit ishin dhënë pas kësaj bote, kënaqësitë në të, vjen Isau a.s. për t`i rikthyer ata në besimin në botën tjetër. Kjo fe daton përafërsisht që prej më tepër se 2000 ... Shfaq »

Tetë pyetje të zakonshme për të cilat Kur’ani ofron përgjigje

21

Mërzia dhe brenga me vete sjellin edhe një sërë pyetjesh e shqetësimesh, duke mos përfunduar, kështu, „pse-ja“. Ja disa përgjigje kuranore për disa pyetje të zakonshme: 1. Përse sprovohemi? Kur’ani përgjigjet: “A menduan njerëzit të thonë: “Ne kemi besuar, e të mos vihen në sprovë? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që All-llahu gjithqysh do t’i dallojë ... Shfaq »

Ku u zhduk fuqia e botës?

Meridies_MaxCrown

Sot është 12 rebiul evel, është ditëlindja e Pejgamberit savs. Kur për këtë ngjarje na flet nëna e Pejgamberit savs, ajo na informon se në kohën e lindjes kishte parë një dritë e cila kishte shndrit deri në Shamin e largët. Dyzet vjet më vonë, pas periudhës në të cilën Zoti i botëve e edukoi Pejgamberin savs, Pejgamberi mori detyrim ... Shfaq »

Për kënd i kryejmë veprat?

itikaf+2

Një natë, në një xhami kishte bujt një njeri. Ai kishte hyrë në atë xhami për ta kaluar tërë natën në namaz. Kur të gjithë shkuan në shtëpitë e tyre, njeriu filloi të falet… Derisa nata po kalonte, në një moment u dëgjua diçka. Mu ashtu sikur kur hyn dikush në xhami. Ky që po falej, mendoi se ka hyrë ... Shfaq »

Disa pika për ligjëruesit e xhumasë ose në ligjërime të ndryshme

151489_namazi-adhurim

Pozicionoje mirë qëndrimin e trupit; Të jetë e rregulluar mirë veshja (e xhybes dhe shallit); Fillo me zë të qetë, por me vendosmëri; Mundohu ta ushtrosh një art të zërit gjatë ligjërimin, duke mos e mbajtur vetëm një ton të zërit, duke mos e përdorur shumë: Ëëëëë, Ëëëëë dhe mos të përsëritet shpesh ndonjë fjalë që dikush e ka shprehi. si psh: ... Shfaq »

Sikur të na vizitonte Muhammedi alejhis-selam

4364_28892

Pyetem… Çfarë do të bënim sikur Muhammedi alejhis-selam të na vinte në vizitë disa ditore pa paralajmërim? Më intereson si do të silleshim? E di, do t’ia jepnim dhomën më të bukur dhe do ta nderonim me ushqimin dhe pijet më të mira. Do të ishim tej mase të gëzuar që e kemi këtë mubarek mysafir dhe që mund t’i ... Shfaq »

Sa duhet të zgjas gjidhënia?

femiu-shishja

Esselamu alejkum hoxha jonë!Islami e ka obliguar gjidhënien me  minimum një vjet e gjysë deri në dy vjet, por unë kam dëgjuar prej do feministeve muslimane se ajeti në fjalë nuk nënkupton domosdoshmëri por pëlqim! Pyetja është: Sa është obligim kohëzgjatja e gjidhënies dhe pyetja, e dytë, dijetarët e kanë caktuar kohëzgjatjen e gjidhënies por nuk e kanë potencuar se ... Shfaq »

SHPIRTI MË NXIT KAH GJYNAHET, MË KËSHILLO

lutje

U nis një njeri drejt Ibrahim Ed’hemit, Allahu e mëshiroftë, dhe i tha: O shejh, shpirti më nxit kah gjynahet! Më këshillo me ndonjë këshillë! Ibrahim Ed’hemi iu përgjigj: Nëse shpirti të thërret t’i bësh gjynah Allahut.. bëji gjynah, s’ka gjë, mirëpo nga unë i ke pesë kushte!! Njeriu i thotë: Po urdhëro! Ibrahim Ed’hemi i tha: Nëse dëshiron t’i ... Shfaq »

Kush thotë se është vështirë të fitohet xheneti?

nature1

– Nëse neve edhe një gjysmë hurme bamirësie na largon nga zjarri; – Nëse sadaka e “shuan” zemërimin e Zotit tonë; – Nëse fjalët: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-ADHIM, do të jenë jashtëzakonisht të rënda në peshoren e Ditës së Gjykimit; – Nëse abdesi i fshin dhe shpërlan mëkatet; – Nëse shpërblimi për një vepër të mirë të kryer rritet ... Shfaq »

Shtatë arsye për faljen e namazit me xhemat në xhami

151489_namazi-adhurim

Sikur namazi, ashtu edhe xhemati, është një nga detyrimet e secilit musliman. Ja ku janë disa arsye se pse duhet vazhdimisht që të theksohet rëndësia e faljes së namazit me xhemat, e sidomos në xhami: 1. Falja e namazit me xhemat në xhami tregon për respektin dhe përulshmërinë ndaj Allahut xh.sh., si dhe ndaj urdhërit të Tij, i cili në ... Shfaq »