Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Islami e lidhi tokën me qiellin (Israja dhe Miraxhi)

203320_screenshot

Israja dhe miraxhi është një nga mu’xhizet më të dalluara të Pejgamberit të Allahut Muhamedit, paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, e cila e ngacmon logjikën e njeriut normal të meditojë ma tepër rreth Krijuesit dhe fuqisë së Tij të pakufishme, ndërkaq për besimtarin paraqet stimuls për forcimin e besimit dhe ngritjen e shkallës së vetëdijes së tij ... Shfaq »

Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it

tour17-imghead

Rezymeja e hutbes: - 1. Cka do të thotë Isra dhe Miraxh?, 2. Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it, 3. Përse Isra-ja dhe Miraxh-i?, 4. Si është e mundur Israja dhe Miraxhi?, 5. Perse u zgjodh Mesxhidi Aksaja për të falur namazin me pejgamberë?, 6. Cilat janë mësimet që përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi? *** Falënderimi i takon All-llahut. Atë e ... Shfaq »

Mesazhe në kohë të ‘Corona Virus’

ipb32ePBvt

Falënderimet janë për Allahun xh.sh. Krijuesin e njeriut dhe të gjithçkaje tjetër, e dukshme dhe e padukshme, e dobishme apo e dëmshme, Krijues i vdekjes dhe i jetës, për të na sprovuar se kush prej nesh është më punëmiri. Salavatet janë për Pejgamberin tonë a.s që na ftoi të pastrojmë shpirtin që është fole e besimit tonë dhe të kujdesemi ... Shfaq »

Edukimi i fëmijëve përmes edukimit të vetvetes

2016-10-02-11-37-05

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe ... Shfaq »

Mos ta humbim përjetësinë për shkak të dynjasë kalimtare!

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Falënderimi i qoftë Allahut, të Urtit dhe të Gjithëdijshmit, i cili ka krijuar gjithçka me masë dhe njerëzve u ka dhuruar begati të panumërta. Salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit tonë të dashur, Muhamedin (savs), familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Xhemat i nderuar! Tema ... Shfaq »

Ushqeni të uriturit dhe ndihmoni të nevojshmit!

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet dhe paqja e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Pejgamberi (savs), ka thënë: “Kur të gatuani ushqim (supë, ... Shfaq »

“Tre muajt” dhe netët e mira (Netët e Mëdha)

hena-cikli-e1403620924960

Jemi duke hyrë në ditët e para të muajit Rexhep ditë këto që për nga vlera dallojnë nga ditët e muajve të tjerë, pos atyre të muajit Shaban dhe Ramazan. Pra janë ditët e njërit nga tre muajt e mëdhenj apo të bekuar, të cilët Allahu i Madhëruar për të mirën e besimtarëve i bëri të bekuar. Ndërkaq vlera e ... Shfaq »

Vlera e muajit Rexheb dhe natës së Regaibit

Blue-Mosque

Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na  jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin a.s. mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar me të vërtetën në zemrat ... Shfaq »

Xhematet tona si pasqyrat tona

151489_namazi-adhurim

„Dhe të gjithë ju mbahuni fortë për litarin e Allahut (Kur’anin) dhe mos u shpartalloni. Dhe kujtonie dhuntinë e Allahut (që u është dhënë) juve; kur ishit në armiqësi, e u bashkoi zemrat tuaja e në saje të dhuntisë së Tij u bëtë vëllezër. Dhe ju ishit buzë greminës së xhehenemit, ndërsa Ai ju shpëtoi juve nga ajo. Kështu Allahu ... Shfaq »

Kontributi i klerit mysliman shqiptar në hartimin e alfabeteve dhe të abetareve të gjuhës shqipe

kleri-mysliman-750x430

Hyrje  Një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e gjuhës shqipe dhe arsimin kombëtar në kapërcyell të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, krahas klerikëve të besimeve të tjera fetare, pa dyshim që ka luajtur edhe kleri mysliman shqiptar. Pavarësisht faktit se deri vonë, për arsye ideologjike ka pasur një lloj tendence për t`i vënë në plan të kundërt  ... Shfaq »