Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Faleminderit Junusit (a.s.)

junus-1-768x465

– Faleminderit Junusit (a.s.)! Nga tregimet e tij, kam mësuar që mos të mbështetem në këtë botë dhe të ruhem nga paqëndrueshmëria dhe ndryshueshmëria e saj, pa marrë parasysh se çfarë shkalle të besimit kam arritur. Junusi (a.s.), nuk e priste, as nuk mund ta imagjinonte se hapësirën e kësaj bote do ta zëvendësonte me ngushtësinë e barkut të peshkut. ... Shfaq »

Faleminderit stërgjyshit tonë Ademit (a.s.)

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

– Faleminderit stërgjyshit tonë Ademit (a.s.), nga historia e tij mësova se disa pacientë nuk kanë nevojë për ndonjë arsye për të urreyr. Iblisi e urrejti Ademin (a.s.), edhe pse Ademi (a.s.) atij nuk i bëri asgjë të keqe. – Faleminderit stërgjyshit tonë Ademit (a.s.), nga historia e tij mësova se nuk duhet të besojmë çdo gjë që dëgjojmë, dhe ... Shfaq »

Faleminderit Sulejmanit (a.s.

auto_a-641453470172

– Faleminderit Sulejmanit (a.s.)! Nga tregimi tij kam mësuar që të mos bëhem kryeneç e të mburrem me arritjet e mia si të isha unë krijuesi i tyre, por çdo begati dhe mirësi t’ia atribuoj Allahut të Plotfuqishëm, ashtu siç bëri Sulejmani (a.s.), kur tha:  “O njerëz, na është mësuar neve të folurit e shpendëve (kuptimi i zërave të tyre).” (en-Neml, ... Shfaq »

Në Islam thirr me shembull personal

İ26

Ebu Hurejre (r.a.) tregon: “Te Pejgamberi (savs) erdhi një burrë i cili jetonte jashtë Medinës dhe sapo e kishte pranuar Islamin. Ai i tha Pejgamberit (savs): ‘Unë jam shumë i nevojshëm, andaj më ndihmo!’ Pejgamberi (savs) i dha diçka dhe pastaj e pyeti: ‘A të bëra mjaft bamirësi?’ ‘Jo, nuk më ke bërë mjaft bamirësi’, u përgjigj burri. Kur e dëgjuan ... Shfaq »

Faleminderit Jusufit (a.s.)

SurahYusuf_A5Side1

– Faleminderit Jusufit (a.s.)! Nga tregimet kuranore për sprovat e tij jetësore, mësova se disa njerëz na urrejnë për shkak të përparësive tona, dhe jo për shkak të mangësive tona. Jusufin (a.s.), e urryen për shkak të bukurisë dhe mirësisë së tij, e urryen pse ai nuk ngjasonte me ta. Njerëzit nuk duan që dikush t’ua kujtojë atyre të metat ... Shfaq »

Faleminderit Omer ibn Hattabit (r.a.)

Blue-Mosque

– Faleminderit Omer ibn Hattabit (r.a.), nga biografinë e tij kam mësuar që të mos dëshpërohem dhe mos ta humbas besimin në asnjë njeri, sepse udhëzimi, ashtu sikur edhe mashtrimi, janë më afër për njeriun sesa lidhëza në këpucën e tij. Omeri pak ishte vonuar me pranimin e Islamit, por ai i tejkaloi të tjerët në vepra të mira. – ... Shfaq »

Kontributi i klerit mysliman shqiptar në hartimin e alfabeteve dhe të abetareve të gjuhës shqipe

kleri-mysliman-750x430

Hyrje  Një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e gjuhës shqipe dhe arsimin kombëtar në kapërcyell të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, krahas klerikëve të besimeve të tjera fetare, pa dyshim që ka luajtur edhe kleri mysliman shqiptar. Pavarësisht faktit se deri vonë, për arsye ideologjike ka pasur një lloj tendence për t`i vënë në plan të kundërt  ... Shfaq »

Manifestimi i mevludit – domosdoshmëri kohe dhe jo risi e dëmshme

Muhamedi.a.s

Një kohë të gjatë vazhdon të trazohet pluhuri rreth Mevludit, bën apo nuk bën,është risi apo nuk është risi, bëhet mëkat me këndimin e tij apo nuk bëhet etj.etj.. kjo çështje sidomos nxitet dhe sforcohet nga jomedhhebistët. Shkrimi është ishkurtër dhe nuk mund t’i trajtojë të gjitha këto pikëpamje, por do të përpiqett’i fokusojë disa aspekte që duken më të ... Shfaq »

Në përkujtim të ditëlindjës së pejgamberit (a. s.)

10367145_10152898059077698_5705831817772770132_n

Tokën e kishte shndritur drita e Zotit me ardhjen e njeriut të parë Ademit dhe gruas së tij Havvas, me detyrën që të jenë bartësit e porosisë dhe ligjit të Tij të lartësuar. Ajo dritë u përcoll larg e më larg, nëpër shekuj dhe epoka. Nganjëherë ajo dritë pakësohej, herë –herë binte nën hije e nganjëherë ndriçonte fuqishëm. Kështu vazhdoi ... Shfaq »

Rebiu-l-evveli, muaji kur duhet të analizojmë dashurinë tonë ndaj Muhammedi a.s.

muhammad_name_carved_on_copper_sjpg13255

Të dashur vëllezër, ne jemi në muajin Rabiul-Evvel. Çfarë nënkupton për ju dhe për mua muaji Rebiul-Evvel? Muaji i lindjes së krijesës më të dashur dhe më të zgjedhur të Perëndisë, e për ne modeli më i mirë dhe më i bukur, Pejgamberi i fundit, Muhamedi a.s. Muaji në të cilin e kujtojmë Pejgamberin tonë të dashur, e kujtojmë me ... Shfaq »