Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Ja pse duhet të lexoni çdo ditë!

2015-07-13 13.04.23

Është mahnitës fakti se, Zoti zgjodhi që fjala e parë me të cilën do të përcillej Islami, feja e vetme e pranuar tek Zoti, e vlefshme për të gjithë kombet dhe kohërat, filloi pikërisht me fjalen: Lexo! Dikush mund të çuditet kur mendon se pse një fe kaq madhështore filloi me një fjalë kaq të thjeshtë?! Ose pse nuk filloi ... Shfaq »

Madhështia e mimberit të xhumasë

namazi-ne-xhamia

Xhamia ka shenjtërinë e saj, hytbeja e xhumasë ka rolin e saj reformues, ndërsa hatibi ka madhështinë e tij, i cili kërkon nga xhemati që t’i dëgjojë fjalët e tij, të cilat janë trajtim i çështjeve të fesë dhe çështjeve të kësaj bote. Mimberi i të Dërguarit të Zotit a.s., do të mbetet simboli i çdo thirrje për të mirë ... Shfaq »

Rëndësia e Israsë dhe Miraxhit në kohën tonë

kaaba-shareef-sky-view-2

Të dashur vëllezër xhemat! Ditën e mërkurë, me datë 10.03.2021, është nata e madhe e Miraxhit. Nata në të cilën Allahu i Madhërishëm robin e Tij në një pjesë të natës, e barti nga Mesxhidi –Harami deri në Mesxhidi Aksa, e pastaj nga Mesxhidi Aksaja u ngrit duke kaluar nëpër sferat e qiellit, deri sa erdhi në Sidretul-munteha, në pikën e fundit, dhe ... Shfaq »

Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it

tour17-imghead

Rezymeja e hutbes: - 1. Cka do të thotë Isra dhe Miraxh?, 2. Tregimi i Isra-së dhe Miraxh-it, 3. Përse Isra-ja dhe Miraxh-i?, 4. Si është e mundur Israja dhe Miraxhi?, 5. Perse u zgjodh Mesxhidi Aksaja për të falur namazin me pejgamberë?, 6. Cilat janë mësimet që përfitojmë nga Israja dhe Miraxhi? *** Falënderimi i takon All-llahut. Atë e ... Shfaq »

Sikur Pejgamberi a.s. po flet për neve!

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Vëllezër të dashur, xhemat i respektuar! Ebu Seid el-Hudrij (r.a.), thotë se Pejgamberi (savs), ka thënë:“Kush e shfrytëzon të lejuarën dhe ushqehet me hallall, kush e ndjek sunetin tim, dhe nuk i bën keq askujt, do të hyjë në xhenet!” Sahabët e pranishëm i thanë:“O i Dërguari i Allahut, shumica prej nesh jemi të tillë!’ Pejgamberi (savs), tha: “Në shekujt që do të ... Shfaq »

Vlera e buzëqeshjes

buqeqeshja

A jemi kaq të këqij sa nuk dimë t’u buzëqeshim njerëzve që i takojmë gjatë ecjes? Pse kënaqemi me krenarinë tonë dhe pse gjithmonë kërkojmë diçka për kthim, duke thënë: “Përse mua nuk më buzëqeshet njeri?” Kështu që ne i shmangim edhe zogjtë që ndalen në rrugën, të cilët Allahu na i dërgon të na gëzojë ne. Nuk jemi të ... Shfaq »

Vlera e muajit Rexheb …

150937296_10225623792610179_8503451729062592096_n

Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na  jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin (a.s.) mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar me të vërtetën në zemrat ... Shfaq »

Begatitë e dimrit në Islam

150270069_10225623796210269_9097054733385315627_n

Shumë njerëz mendojnë se kur vjen dimri vijnë vetëm probleme, rrugët e mbushura me borë, ngricat e rënda, ftohjet dhe netët e mërzitshme të gjata të dimrit. Kështu dimrin e shikon njeriu i zakonshëm i cili nuk është i vetëdijshëm për mirësitë e Allahut që dimri u sjell njerëzve. Gjithashtu duhet të theksojmë se përfitimet e dimrit nuk pasqyrohen thjesht në skijim ... Shfaq »

Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaban

Blue-Mosque

Në këtë artikull ne do të hedhim pak dritë mbi çështjen në fjalë, duke u munduar të përfshijmë të gjitha mendimet bazë që janë pro ose kundër. Në krye kemi përmendur mendimet e ndryshme në lidhje me secilën prej këtyre periudhave kohore dhe në pjesën e përfundimit kemi përfshirë një analizë të përgjithshme. Që në krye dëshirojmë të theksojmë që ... Shfaq »

“Tre muajt” dhe netët e mira (Netët e Mëdha)

hena-cikli-e1403620924960

Jemi duke hyrë në ditët e para të muajit Rexhep ditë këto që për nga vlera dallojnë nga ditët e muajve të tjerë, pos atyre të muajit Shaban dhe Ramazan. Pra janë ditët e njërit nga tre muajt e mëdhenj apo të bekuar, të cilët Allahu i Madhëruar për të mirën e besimtarëve i bëri të bekuar. Ndërkaq vlera e ... Shfaq »