Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Në të kaluarën ishim Ummet i madh, sot e vrasim njëri-tjetrin

images

Lajmëtari ec rrugës dhe bërtet: “Kush dëshiron të martohet, ne do ti ndihmojmë të martohet! Kush dëshiron të ndërtoj shtëpi, ne do t’ia bëjmë atë! Kush është borxhli, ne do t’ia paguajmë borxhin! Kush dëshiron ta kryejë haxhin ose umren, ne do ta dërgojmë! ” Këto nuk janë deklarata të thëna në kohën tonë, në kohën e prosperitetit evropian dhe ... Shfaq »

Vlera e Sures – JASIN

AlQuran____by_alnour_design-copy

Në lidhje me vlerën e sures Jasin janë transmetuar shumë hadithe. Shumë prej tyre janë të vërtetë, të kategorive “sahih” dhe “hasen”, por aty-këtu ka edhe ndonjë hadith “të dobët”, i cili megjithate fuqizohet nga asistenca me hadithe te forta, Sa për ilustrim, do të përmendim disa prej këtyre haditheve që flasin rreth vlerës së kësaj sureje: – Transmetojnë Imam ... Shfaq »

KUJDES RAPORTET ME NËNËN

woman-crying11-500x291

Transmetohet,, se në kohën e Muhamedit a.s. ishte një djalë që ishte sëmurë dhe vuante momentet e vdekjes. Tre netët e fundit ishte aq i sëmurë, vuajti aq shumë, sa edhe antarët e familjes vuanin bashkë me të. Shkoi gruaja e tij te Pejgamnberi s.a.v.s. dhe i tha: O i dërguar i Allahut: Ai as nuk po shërohet që të ... Shfaq »

HALLOWEENI – NGA MITI NË FESTË E TRADITË

halloween2

E njohur si “Nata e Shtrigave”, “Nata e të Vdekurve”, etj, kjo festë shënohet më 31 tetor të çdo viti në disa vende të botës e në veçanti në Amerikë. Ajo, edhe në thelb, për nga origjina e historiku, por edhe ne ambalazh, për nga ritet e natyra festive, nuk paraqet asgjë me tepër se një prapambeturi kulturore dhe shpirtërore. ... Shfaq »

16 Pika si të sjellësh bereqetin ne shtpinë tënde

ushqime

Çështje të cilat sjellin bereqet: I kemi shkurtuar këto në 16 pika: 1-Kur’ani: All-llahu i madhëruar e ka quajtur atë të bereqetshëm ku ka thënë: “ ky është libër të cilin e kemi zbritur të bereqetshëm…….” Ndërsa Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varre, shejtani largohet nga ajo shtëpi e cila lexohet në të ... Shfaq »

T’i ruajmë familjet tona nga zjarri!

images

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Në hutben e sotme, me lejen e Allahut, do ta trajtojmë një ... Shfaq »

SINQERITETI DHE GËNJESHTRA NË SHITBLERJE

10403561_1517692528475252_7608695211269578149_n

Ebu Halid Hakim ibn Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të) tregon se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: “Dy shitësit (Shitësi dhe blerësi) kanë të drejtë t’i mbajnë ose t’i kthejnë mallrat pa u ndarë. Nëqoftëse të dy palët kanë thënë të vërtetën dhe kanë përshkruar të metat dhe cilësitë (e mallit), atëherë ata do të bekohen në ... Shfaq »

Tetë pyetje të zakonshme për të cilat përgjigjet Kur’ani

c5c9b51ad40ee17443acaa922ec59b9a_XL

Pikëllimi me vete sjell një sërë pyetjesh… pafundësisht ‘pse?’ … Këtu janë disa çështje rreth të cilave përgjigjet Kurani. 1. Ne gjithmonë pyesim: Pse sprovohem? Kur’ani përgjigjet: “Vërtet mendojnë njerëzit, se do të lihen të thonë “Ne besojmë”, pa u vënë në provë?! Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që, Allahu të dallojë ata, ... Shfaq »

Medreseja “Mehmed Fatih” në Mal të Zi

5506bac382e397bb85ddaaecc03ee20b_XL

Medreseja “Mehmed Fatih” në Malin e Zi është e veçantë në llojin e vet në mbarë rajonin, pasi mësimi në këtë shkollë zhvillohet në dy gjuhë, në atë boshnjake dhe në gjuhën shqipe. Malësia është ndër trevat e spikatura me kulturë të gjithanshme, por veçmas ajo njihet me bashkëjetesën fetare. Një nga promotorët e këtyre vlerave dhe më gjerë si ... Shfaq »

Fundi apo vdekja e faraonit

447_36912499

Dalja e Musait (a.s.) bashkë me Benu Israilët nga Egjipti, çarja e detit dhe mbytja e faraonit, përbëjnë ngjarje vendimtare në historinë e profetit Musa (a.s.). Këto ngjarje, janë mesazh që u drejtohet zullumqarëve, por dhe atyre që u është bërë padrejtësi dhe janë shtypur. Këto ngjarje, përbëjnë dhe thelbin e vlerës mbi të cilën do të flasim në rreshtat ... Shfaq »