Të Fundit

Artikuj-Hytbe

Fillimi i vitit të ri shkollor

2016-10-02-11-37-05

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të Cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet dhe paqja e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: “Fillimi i vitit të ri ... Shfaq »

Sa modest që ishin…

woman-crying11-500x291

Një musliman i gjeneratave të para u lavdërua në publik, mirëpo ai u skuq dhe iu kthye njeriut që e lavdëroi duke i thënë: “Mos vallë, krahas Allahut ke zot tjetër!” duke aluduar në atë se vetëm Allahu meriton të lavdërohet dhe madhërohet. E si është puna me ne që i gëzohemi çdo lavdërimi dhe na mërzit çdo kritikë! Rreth ... Shfaq »

Pejgamberi im më ka mësuar…

xhamia

Pejgamberi im më ka mësuar të kem buzëqeshje në fytyrë. Në rast se ti ke një ditë të keqe, me buzëqeshjen time e rregullojmë ditën dhe të gjithë jemi të lumtur. Pejgamberi im më ka mësuar Barazinë, sepse ngjyra e lëkurës nuk është e rëndësishme, për shkak se të gjithë kemi rrënjat e njëjta. Dhe nëse ti je më i ... Shfaq »

DITA E ASHURES: DITA E MUSAUT A.S. APO DITA E HUSEJNIT R.A. ?

Karbala-1

Historia e njerëzimit është e mbushur me beteja në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, në mes të drejtës dhe të padrejtës, në mes të mirës dhe të ligës, në mes besimit dhe mosbesimit. Një nga këto histori për të cilën na ka folur edhe Allahu në Kuran është historia e Musait (alejhi selam) me Faraonin e Egjiptit. Allahu pasi ... Shfaq »

Fundi apo vdekja e faraonit

447_36912499

Dalja e Musait (a.s.) bashkë me Benu Israilët nga Egjipti, çarja e detit dhe mbytja e faraonit, përbëjnë ngjarje vendimtare në historinë e profetit Musa (a.s.). Këto ngjarje, janë mesazh që u drejtohet zullumqarëve, por dhe atyre që u është bërë padrejtësi dhe janë shtypur. Këto ngjarje, përbëjnë dhe thelbin e vlerës mbi të cilën do të flasim në rreshtat ... Shfaq »

Vlera e 10 ditëve të Dhul Hixhes

1_1431003084

Në këto rreshta do të flasim për disa ditë të cilat nuk janë si të tjerat, ditë ku punët e mira kanë më shumë vlerë se në çdo kohë tjetër përfshirë këtu edhe përpjekjen në rrugë të Zotit. Këto ditë janë një periudhë ku besimtarët ftohen të marrin sa më shumë shpërblime nga Krijuesi i tyre, i Cili herë pas ... Shfaq »

Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Wallpaper1(800)

Jemi në prag të një muaji të shenjtë, muajit Dhul Hixhe. Dhjetë ditët e para të këtij muaji, janë ditë në të cilat është betuar vetë Zoti i lartësuar në Kuran, ku thotë:”Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para të muajit Dhul Hixhxhe)!” (Fexhr, 1-2) Ato janë ditët më të mira tek Zoti dhe shpërblimi i veprave ... Shfaq »

Kthejeni mbrapshtë këtë turp, dilni faqe bardhë para fëmijëve tuaj…

homosexualidad

Mali i Zi javën që shkoj, votoj për legalizimin e martesave të të njëjtës gjini, duke e gjunjëzuar dhe shkatërruar shenjtërin e familjes. Nuk më rastisi të shoh apo të lexoj që, institucionet përkatëse, shoqëria civile, apo edhe grupe të ndryshme, që trumbetojnë për të drejtat e familjes, kombit, apo edhe të fesë, të reagojnë kundër miratimit të këtij ligji. ... Shfaq »

Hutbe me rastin e keqësimit të situatës epidemiologjike në vend dhe në botë

ipb32ePBvt

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Atij me përcaktimin e të Cilit ndodhin e mira dhe e keqja. Asgjë nuk është mbi Të dhe asgjë nuk është jashtë përcaktimit të Tij. Ai është i informuar për gjithçka dhe vendos për gjithçka. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Zotit Muhamed, mbi familjen e tij të nderuar, ... Shfaq »

Një paralajmërim i Pejgamberit (s.a.v.s)

muhammad_name_carved_on_copper_sjpg13255

Omeri (r.a.) transmeton se i Dërguari i Allahut (savs), ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve. Do të shkaktojnë gjakderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – ... Shfaq »