Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Ajo që nëna juaj nuk do t’ua thotë!

dora-770x470

Fëmijët e mi! Ndjehem jashtëzakonisht e lumtur kur të hyni tek unë duke mbajtur në duar atë që më bën të ndjehem se ju po kujdeseni për mua, edhe nëse do të ishte diçka e parëndësishme! Ajo që nëna juaj nuk do t’ua thotë! Jam e ngarkuar nga qëndrimi për kohë të gjatë në kuzhinë nga dhimbja e shpinës dhe ... Shfaq »

Mosha 60 vjeçare

Grandparents-Day

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, Zotit të të gjitha botëve. Paqja dhe bekimet qofshin mbi pejgamberin Muhamed (savs), mbi familjen e tij të nderuar, mbi sahabët dhe mbi të gjithë pasuesit e tij. Vëllezër të respektuar! Tema e hutbes së sotme është: „Mosha 60 vjeçare“ Pejgamberi (savs), në hadithet e tij, e ka theksuar posaçërisht moshën 60 vjeçare. Për këtë ... Shfaq »

Duaja pas namazit dhe fërkimi i fytyrës pas lutjes

lutje

(…) Sikur që përmendëm më lartë, është e preferueshme (mustehab) që pas dhikrit të bëhet edhe duaja e namazit. Ebu Umame r.a. na rrëfen: “Dikush e pyeti Pejgamberin a.s., se cilat janë ato lutje që pranohen më së shpeshti? Ai a.s. u përgjigj: “Ato lutje që bëhen në pjesën e fundit të natës dhe ato që bëhen pas namazeve të ... Shfaq »

HOXHA LYPËS

117363147_744621676335118_6284609191579075147_n

Imami Jahja Davis u vesh si një i pastrehë dhe u nis për në xhaminë ku atë ditë duhej të paraqitej si imam i ri … në xhaminë e cila kishte afro 10.000 xhematlinjë. Për gjysmë orë eci përreth xhamisë së tij të ardhshme, derisa ajo mbushej me besimtarë që vinin që ta falnin namazin e xhumasë ….. vetëm tre ... Shfaq »

Ruaju nga mallkimi i atij që i është bërë zullum

İ26

/Tregim mësimdhënës/ Ka të bëjë me një njeri (burrë), të cilit i është bërë operacion në zemër dhe mjeku e përfundoi operacioninme sukses. Pas disa ditësh, ai vuri re diçka të çuditshme tek pacienti, i cili filloi të ankohej për dhimbje barku dhe i humbi ndjenjat. Mjeku menjëherë i bëri ekzaminimin, dhe pastaj menjëherë pacientin e çoi për operacion, dhe ... Shfaq »

Para se bën një mëkat, kujtohu…

stop

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar dhe kanë vdekur me besim në zemër. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: “Para se ta bën një mëkat, kujtohu..!“ O ti ... Shfaq »

Kemi gjithçka, por pak jemi falënderues!!

400

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut ... Shfaq »

Sprovat, urtësi dhe mësime

maxresdefault

Falënderimi i takon Zotit të botëve, Atë e madhëron dhe falënderon çfarë ka tokë e në qiej , Atij i takon sundimi e Madhëria , vetëm Atij i përkulemi dhe vetëm prej Tij falje e magfiret kërkojmë.Salatet e selamet tona qofshin për më të mirin e njerëzisë ,Zotëriun e të gjitha krijesave, të dashurin e Perëndisë , Vulën e gjithë ... Shfaq »

Nuk është lehtë të shkruaj për ty, o dritë e Allahut Mëshirëplotë

121972917_3774252735919688_5640041978351837152_n

Të shkruhet për ty ia vlen çdoherë e në çdo kohë të shkruhet, por nga kush se? Nga unë që jam një rob i dobët i Allahut, nje mysliman modest i fesë së Tij të pastër e një ndjekës modest i jetës dhe praktikës profetike – synetit të të Dërguarit të Tij më të dashur, Muhamedit a.s. (paqja dhe mëshira ... Shfaq »

Ç’është Hallovini (Nata e shtrigave)

stop

Pyetje: Ç’është Nata e Shtrigave, a bën ta festojë muslimani ? Përgjigje: Hallovini është festë perëndimore që daton nga keltët pagan dhe tradicionalisht festohet në natën e 31 Tetorit. Ajo tërësisht bazohet në rituale duke përfshirë shpirtat e vdekur dhe adhurimin e djallit. Për më tepër, ajo simbolizon fillimin e vitit të ri druid, që konsideron se të vdekurit sërish ... Shfaq »