Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes

Wallpaper1(800)

Jemi në prag të një muaji të shenjtë, muajit Dhul Hixhe. Dhjetë ditët e para të këtij muaji, janë ditë në të cilat është betuar vetë Zoti i lartësuar në Kuran, ku thotë:”Betohem për muzgun e agimit dhe për dhjetë netët (e para të muajit Dhul Hixhxhe)!” (Fexhr, 1-2) Ato janë ditët më të mira tek Zoti dhe shpërblimi i veprave ... Shfaq »

Kthejeni mbrapshtë këtë turp, dilni faqe bardhë para fëmijëve tuaj…

homosexualidad

Mali i Zi javën që shkoj, votoj për legalizimin e martesave të të njëjtës gjini, duke e gjunjëzuar dhe shkatërruar shenjtërin e familjes. Nuk më rastisi të shoh apo të lexoj që, institucionet përkatëse, shoqëria civile, apo edhe grupe të ndryshme, që trumbetojnë për të drejtat e familjes, kombit, apo edhe të fesë, të reagojnë kundër miratimit të këtij ligji. ... Shfaq »

Hutbe me rastin e keqësimit të situatës epidemiologjike në vend dhe në botë

ipb32ePBvt

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Atij me përcaktimin e të Cilit ndodhin e mira dhe e keqja. Asgjë nuk është mbi Të dhe asgjë nuk është jashtë përcaktimit të Tij. Ai është i informuar për gjithçka dhe vendos për gjithçka. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Zotit Muhamed, mbi familjen e tij të nderuar, ... Shfaq »

A i keni ditur këto të dhëna kuranore?

21

Kur’ani përmban 114 sure, 6666 ajete (sa i përket ajeteve të Kur’anit, midis dijetarëve ka qëndrime të ndryshme, sikur që thonë se ka 6236), 30 xhuza (pjesë), çdo xhuz ndahet në katër pjesë më të vogla ndërsa,  kurse pjesët e tilla të vogla quhen hizb, kështu që Kurani përmban 120 hizbe. Nga 114 suret, 86 janë mekase (janë shpallur në ... Shfaq »

Nëse Allahu është me ne, atëherë ku janë problemet tona!?

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Të dashurit e mi, ne jemi të gatshëm t’i ankohemi njëri-tjetrit me orë të tëra, ndërsa mes nesh dhe Allahut ka një zbrazëti. Tjetërsimi dhe zbrazëtia janë midis nesh dhe Allahut. Në vend se të bëjmë një orë ankesë te njerëzit, pse nuk e shtrojmë sexhaden dhe të falemi 10 minuta, dhe më pas të themi: “O Ti që je ... Shfaq »

Një paralajmërim i Pejgamberit (s.a.v.s)

muhammad_name_carved_on_copper_sjpg13255

Omeri (r.a.) transmeton se i Dërguari i Allahut (savs), ka thënë: “Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë formë njerëzore, por zemrat do t’i kenë si të ujqërve. Do të shkaktojnë gjakderdhje, dhe nuk do të ngurrojnë nga e keqja që e bëjnë! Nëse ua jep besën për besnikëri – do të mashtrojnë, nëse të drejtohen – ... Shfaq »

Bereqeti – prania e të mirës në çdo gjë…

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Vëllezër të dashur! Në hutben e sotme do të flasim për bereqetin. Fjalën bereqet ne shpesh e shqiptojmë me gjuhët tona dhe e kërkojmë në çdo kohë dhe rast, por çka është bereqeti dhe si ta sigurojmë atë në pasuritë tona, në familjet tona dhe në bizneset tona? Bereqeti në kuptimin gjuhësor, do të thotë, tepricë e diçkaje dhe rritje e ... Shfaq »

E dëshiroi haramin, andaj Allahu ia ndaloi hallallin!

xhamia

Tre muaj më parë në Repartin e Kujdesit Intensiv në spital, u njoftova me një djalë 27-vjeçar, i cili, megjithëse nuk më njihte, më shikoi me një vështrim që fliste më shumë se 1000 fjalë. Duke e shikuar përmes qelqit që e ndante korridorin nga dhoma, menjëherë e kuptova se në çfarë gjendje ishte, por edhe ai e ndjeu këtë, ... Shfaq »

A do të na besonte neve Omeri r.a.?

hixhreti

Allahu i Plotfuqishëm nuk ka krijuar asgjë kot, asgjë nuk ka urdhëruar kot. Çdo gjë që ka krijuar, Ai e ka bërë me masë, gjithçka që ka urdhëruar, e ka bërë me arsye. Të gjitha krijesat e Allahut, e lavdërojnë dhe madhërojnë Krijuesin. Kjo është edhe detyrë e njeriut, dhe për ta arritur këtë, për t’u bërë besimtar i vërtetë, ... Shfaq »

Edhe puna është ibadet

c5c9b51ad40ee17443acaa922ec59b9a_XL

Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.(Nahl: 97.) I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Nuk është i plotë imani pa vepra dhe nuk pranohet vepra pa ... Shfaq »