Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Ekzistenca jonë në këtë botë është shumë e shkurtër

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të Cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Salavatet, selami dhe bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.), për familjen e tij, për shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në Ditën e Gjykimit. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: “Ekzistenca jonë në këtë botë ... Shfaq »

Një hutbe kushtuar festave të fundvitit

xhamia

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër besimtarë, Në hutben e sotme do të flasim për Festat Allahu i Plotfuqishëm ... Shfaq »

ISAU a.s.: Hyjnor apo Njerëzor?

hz-isa-dogumu-ve-soyu

Jezu Krishti (Isau a.s.), Hyjnor apo Njerëzor? (Sqarime, analiza, kundërpërgjigje) Senad Maku Të shkruash për një të dërguar të Zotit xh.sh. nuk mund të shpjegohet vetëm me një artikull të përgatitur, por duhet me dhjetra artikuj të shkruhen për jetën dhe misionin e tij si i dërguar i Zotit xh.sh. Ndërsa të shkruhet për Isaun a.s. (Jezusin), atëherë do të ... Shfaq »

Prejardhja e festimit të Vitit të Ri

16824_181116148698104_443793393_n

Feja krishtere Feja krishtere është fe e cila zanafillën e saj e shënon me lindjen e të Dërguarit të tyre, Isaut a.s. (Jezu Krishtit). Në kohën kur Bijtë i Israilit ishin dhënë pas kësaj bote, kënaqësitë në të, vjen Isau a.s. për t`i rikthyer ata në besimin në botën tjetër. Kjo fe daton përafërsisht që prej më tepër se 2000 ... Shfaq »

Festimi i Vitit të Ri, kthim në paganizëm

vitit

Paganizmi është besim në shumë hyjni apo perëndi, formë e lashtë e feve para kalimit në njërën nga fetë monoteiste. Kështu e shpjegon këtë term fjalori i gjuhës shqipe, e kjo vetvetiu nënkupton se është formë totale e gabuar e besimit, e mbështetur në mitologji të ndryshme, andaj assesi nuk do ta kisha quajtur fe. Nëse realisht gjurmojmë në të ... Shfaq »

Bëni nënën tuaj të lumtur, do t’ju lumturoj Allahu

121576568_3676436422387615_8921408359161099422_n

Bamirësia ndaj prindërve është një prej shkaqeve më të mëdhenj të arritjes së mëshirës së Allahut. Të gjithë e dimë pozitën që zë nëna në fenë tonë Islame. I Dërguari i Allahut salAllahu ‘alejhi ue sel-lem na këshillon që nën këmbët e saj gjendet Xhenneti, respektivisht me bamirësinë ndaj nënës mund të arrihet falja e mëkateve dhe hyrja në bahçet ... Shfaq »

Pozita e Pejgamberit a.s. e përshkruar në dy hadithe

122116570_3646318715413270_3129961958885366102_n

POZITA E PROFETIT MUHAMMED (paqja e Zotit qoftë mbi të) E PËRSHKRUAR NË DY HADITHE 1. Transmeton Enes ibn Maliku, r.a., se i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: – Unë jam i pari nga njerëzit që do dal (nga varri) kur do ringjallen (njerëzit); – Unë jam udhëheqësi i tyre kur do mblidhen (atë ditë); – Unë jam ndërmjetësuesi ... Shfaq »

Nëse dëshiron të jesh i lumtur, fut gëzim në zemrat e njerëzve

121013_1112_Prindredhef2

Një grup të rinjsh musliman me shqetësim të madh bisedonin për fitnet që kanë marr hov në mesin e muslimanëve. Bisedonin për moralin e keq, jo tolerancën mes njëri tjetrit, përçarjet, zilinë, përgojimin, shpifjet, si dhe nevojën e ndryshimit të kësaj gjendje, pra për pastrimin e zemrave, sepse ky do të ishte nga adhurimet më të mëdha sot, i cili ... Shfaq »

Dunjaja është për katër lloje të njerëzve

Free-Wallpaper-Nature-Scenes_Gg92QQ8

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar dhe kanë vdekur me besim në zemër. Vëllezër besimtarë! Tema e hutbes së sotme është: „Dunjaja është për katër lloje të njerëzve“ Pejgamberi ... Shfaq »