Të Fundit

Arkivat e Autërve: Senad Maku

Një analizë rreth muajve të mëdhenj Rexheb dhe Shaban

Blue-Mosque

Në këtë artikull ne do të hedhim pak dritë mbi çështjen në fjalë, duke u munduar të përfshijmë të gjitha mendimet bazë që janë pro ose kundër. Në krye kemi përmendur mendimet e ndryshme në lidhje me secilën prej këtyre periudhave kohore dhe në pjesën e përfundimit kemi përfshirë një analizë të përgjithshme. Që në krye dëshirojmë të theksojmë që ... Shfaq »

NATA E MADHE E REGAIBIT, e Enjte, me 18.02.2021

blue-sky-desktop-background-578977

Ditën e Enjte, me datë 18.02.2021, është nata e madhe e Regaibit. Për të gjithë ata që duan ta përcjellin këtë ditë me agjërim, Syfyri mbyllet në orën 04:57 ndërsa Iftari hapet në orën 17:24. Falja e namazit të Akshamit do të bëhet në xhami.   Nata e mirë Regaib, sipas kalendarit hënor, bie natën e xhumasë së parë (nata që ... Shfaq »

“Tre muajt” dhe netët e mira (Netët e Mëdha)

hena-cikli-e1403620924960

Jemi duke hyrë në ditët e para të muajit Rexhep ditë këto që për nga vlera dallojnë nga ditët e muajve të tjerë, pos atyre të muajit Shaban dhe Ramazan. Pra janë ditët e njërit nga tre muajt e mëdhenj apo të bekuar, të cilët Allahu i Madhëruar për të mirën e besimtarëve i bëri të bekuar. Ndërkaq vlera e ... Shfaq »

Vlera e muajit Rexheb dhe natës së Regaibit

Blue-Mosque

Falënderimi qoftë për Allahun e Plotfuqishëm, i Cili na ka dhënë dhe na  jep begati të panumërta. Salavatet, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi më të dashurin e Allahut dhe të dërguarin e Tij të fundit Muhamedin a.s. mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar me të vërtetën në zemrat ... Shfaq »

Mëkati është futur në shtëpitë tona

İ26

Sot njerëzimi është duke u përballur me probleme dhe mëkate më shumë se kurrë më parë. Mëkatet e përfshijnë si valët e detit dhe i servohen në çdo hap si në pjatë. Atyre mund tu rezistojnë vetëm ata që kanë besim të fortë dhe moral të lartë. Megjithatë, edhe ata që nuk i prek zjarri i mëkatit, do ta ndjejnë ... Shfaq »

Neve na mjafton Allahu

unnamed

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut ... Shfaq »

Islami është mirësjellje për të tjerët

maxresdefault

Jeta e njeriut në këtë botë kalimtare në vazhdimësi përfshinë dy lloje sjelljesh: para së gjithash, sjelljen e tij ndaj Allahut të madhërishëm, Krijuesit të botëve, dhe sjelljen ndaj krijesave të Tij: njerëzve, xhinëve, kafshëve, bimëve, objekteve etj. Në bazë të këtyre dy sjelljeve, do të jetë shpërblimi apo ndëshkimi i njeriut në këtë dhe në botën tjetër. Nëse ai ... Shfaq »

Mos e përgatit varrin për vete, përgatite veten për varr!

1922424_872244649483009_1222423306358179879_n

Vëllezër të dashur, xhemat i respektuar! Ekzistojnë dy këshilltarë, paralajmërues; njëri flet, kurse tjetri heshtë. Paralajmëruesi (vaizi) i cili flet është Kurani, kurse ai i cili heshtë është vdekja. Ka thënë Pejgamberi (savs): “Ne për çdo ditë jemi në kontakt edhe me njërin, edhe me tjetrin!” Duke qenë të pajisur me mendje dhe arsye, ne e kemi obligim ta dëgjojmë porosinë, ... Shfaq »